StOr er i tillegg til å være interesseorganisasjonen for alle studenter ved UiS også paraplyorganisasjonen for alle studentorganisasjoner- og foreninger tilknyttet UiS. Forholdet mellom StOr og medlemsorganisasjonene reguleres gjennom en samarbeidsavtale som sier noe om hvilke rettigheter og plikter de forskjellige partene har ovenfor hverandre.

<a href="Samarbeidsavtale 2019-2020 (1)«>Samarbeidskontrakt