Sara Bianca Beitz


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Kjære studenter! I universitetsstyret ønsker jeg å bidra til utvikling av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet på institusjonen i en tid preget av endring.

Jeg har engasjert meg i siden mitt første år som student. De siste to årene har jeg jobbet på fulltid som nestleder og deretter leder for studentdemokratiet vårt. Gjennom disse årene har min interesse for studentrepresentasjon vokst, og jeg har sterke motivasjoner for fortsette å påvirke instiusjonen. Denne høsten skal jeg tilbake til studiene, men har ingen planer om å slutte å representere studentene.

Mitt engasjement stammer fra min forkjærlighet for studentmiljø og undervisning, samt en brennende rettferdighetsfølelse.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Min tid i studentpolitikken har vært særlig preget av å tale internasjonale studenters sak. UiS er et universitet preget av høye andeler internasjonale studenter og ansatte. Jeg mener det er en selvfølge at alle studenter på institusjonen skal representeres.

Jeg har jobbet aktivt mot regjeringens ønske om å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Internasjonal meningsutveksling, internasjonalt samarbeid og internasjonale impulser i akademia er forutsetninger for at Norge er beredt på å møte internasjonale problemstillinger og utfordringer. Videre har internasjonaliteten en egenverdi for institusjonen. Kultur og språkutveksling er med på å danne studentene.

Nevn tre hjertesaker
– Internasjonale studenter
– Fleksible utdanninger
– Campusutvikling

Sektoren er under omstilling, som ved hjelp av god virksomhetsstyring vil kunne utnyttes til videre utvikling og være retningsskapende for universitetets fremtid. Mitt mål er at UiS skal være en utdanningsinstitusjon som tilbyr relevante og moderne utdanninger av høy kvalitet. Studenter skal involveres og inkluderes i forskning på institusjonen. Campus skal være preget av åpen kommunikasjon og motiverende fasiliteter.

Livet som student på UiS skal være spennende og meningsfullt. Da må studentene ha forutsetningene som kreves for å leve sunne, trygge liv. Særlig opptatt er jeg av studentfrivilligheten og studenthelsetjenester.

Tillitsvalgte ved institusjonene skal ha gode forutsetninger for å kunne påvirke. Det er tid for å møte studentgenerasjonens ønsker om fleksible og tverrfaglige utdanninger.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Med meg i styret vil dere få en fremoverlent, kompetent og ambisiøs representant.