StOr søker studenter til læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget, nemd for studentsaker og mye, mye mer!

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger skal velge nye studenter til en rekke ulike styrer, råd og utvalg. Dette er en unik mulighet til å være med å påvirke og utvikle universitetets utdanninger og læringsmiljø. Disse vervene skal velges av studentparlamentet på parlamentsmøte 29 mai. Disse utvalgene er tett koplet mot UiS og går rett inn i kjernen av universitetets virksomhet. Vi håper derfor at nettopp du har lyst til å stille til valg!

Vi trenger studenter til følgende utvalg
Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalgets arbeidsfelt er omgivelsene som studienes innhold tilbys innenfor. Dette omfatter det fysiske, digitale, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske lærings- og studiemiljøet. Du kan lese mer om LU her

Utdanningsutvalget (UU) er opprettet av UiS-styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon. Utvalget skal virke som rådgivende organ for styret i utdanningsspørsmål, herunder utvikling av studieporteføljen. Du kan lese mer om UU her

Nemnd for studentsaker ved Universitetet i Stavanger skal sikre studentene en saklig og upartisk klagebehandling, der prinsippene om likebehandling og forholdsmessighet står sentralt. Du kan lese mer om denne nemda her

Museumsstyret ved Arkeologisk Museum har ansvar for å fastsette overordnete mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at museumsstyret selv tar stilling til:
Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer
Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
Oppnevne eksterne til egne institutt-/senterstyrer
Du kan lese mer om dette her

Valgstyret for tillitsvalgt-ordningen

Valgstyret til UiS

Vi oppfordrer alle interesserte studenter til å stille til valg, uavhengig av studieretning eller tidligere erfaring med studentorganisasjoner. Dette er en mulighet til å bli kjent med nye mennesker, utvikle personlige og faglige ferdigheter, og ha det gøy på samme tid! Vi gleder oss til å se hvem som blir valgt! 

For å søke på stillingene må du ha gyldig studierett ved UiS for vårsemesteret 2024!
Send oss gjerne en mail om du lurer på noe angående søknaden eller stillingen på leder@stor.uis.no