Stiller rom og gudstjenester

Stillerom i Arne Rettedals hus:

Brukes av enkeltpersoner til ettertanke eller bønn. Her finner du Bibel, Koran, bønneteppe og åndelig litteratur. 

Hverdagsmesse i Kjell Arholms hus: 

Hver 1. og 3. mandag kl. 11.45 holder studentpresten en enkel gudstjeneste med nattverd (20 min.). Studenter og ansatte er velkomne. ^

Hverdagsbønn i Kjell Arholms hus: 

Hver 2. og 4. mandag kl. 11.45 er det felles bønnesamling med musikk. Åpent også for internasjonale studenter med engelsk tekst.