Medlemmene av arbeidsutvalget utgjør den øverste ledelsen i StOr. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø som er valgt av studentparlamentet og jobber fulltid med å gjøre studenthverdagen best mulig. I tillegg har vi en organisasjonskonsulent som tar seg av den daglige driften av organisasjonen og sammen utgjør vi StOr-styret. Til venstre finner du linker til arbeidsutvalgets stillingsbeskrivelser.