Valgkomiteen søker nå etter et nytt medlem i kontroll- og kvalitetskomiteen i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi leter etter?

Har du et godt øye for detaljer? Er du opptatt av at ting går rett for seg? Har du lyst å påse at Studentorganisasjonen StOr følger de reglene og vedtakene som er fattet? Da vil vi høre fra deg!

Kontroll- og kvalitetskomiteen består av to likestilte medlemmer der én velges hvert semester. Arbeidet går ut på å delta på møter i studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter, og sikre at StOrs arbeid føres i tråd med vedtak, handlingsplaner og styringsdokumenter. Kontroll- og kvalitetskomiteen kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter. Vervet kan fint kombineres med studier.

Valgkomiteen skal innstille på ett medlem som skal sitte fra 01.07.20 – 30.06.21. 

Hva får du?
– Honorar på 9990 kr.
– God kjennskap til studentmiljøet.
– Erfaring med studentmiljøets styringsdokumenter.

Søknadsfrist er 14.04.20.