Valgkomiteen søker nå etter ny leder av Studentorganisasjonen StOr ved
UiS. Er du den vi leter etter? 

Vil du være den mektigste studenten ved UiS? Vil du ha universitetets mest givende jobb? Da vil vi høre fra deg!

Som leder av StOr er du den øverste tillitsvalgte for alle studenter ved UiS. Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr. Leder har ansvaret for oppfølgingen av arbeidsprogrammet, og har tett kontakt med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitetsstyret. 

Arbeidsperioden varer fra 16.06.20 – 30.06.21.

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben.

Som leder av StOr er hovedoppgavene dine følgende:
– Være studentenes øverste tillitsvalgte på alle arenaer StOr er representert.
– Jobbe for gjennomslag i handlingsplanen og andre vedtak i studentparlamentet.
– Profilere StOr aktivt mot studentene og sette dagsorden i media og på UiS.
– Være ansvarlig for økonomi og personal sammen med en organisasjonskonsulent.
– Følge opp de to nestlederne og deres arbeidsoppgaver.
– Delta på rektormøtene.
– Lede møtene i arbeidsutvalget og sikre nødvendig kommunikasjonsflyt i StOr.

Hva får du?
– Fast lønn på 307.600 kr
– Hjørnekontor med konferansebord og skjerm på 65 tommer.
– En fleksibel og variert arbeidshverdag.
– Ledelseserfaring.
– Reell mulighet til å få gjennomslag for studentenes fokusområder.
– Mulighet til å arbeide tett på engasjertmiljøet.
– Mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.
– Bli en del av et nettverk bestående av engasjerte studenter fra andre studiesteder.

Søknadsfrist er 14.04.20.