Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder for læringsmiljø i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi leter etter?

Har du et brennende engasjement for å bedre studentenes læringsmiljø? Har du lyst på universitetets kuleste jobb? Vil du gjøre en faktisk forskjell for studentene ved UiS? Da vil vi høre fra deg!

Som nestleder for læringsmiljø har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet. Nestleder for læringsmiljø sitter også i læringsmiljøutvalget. Utvalg har fokus på omgivelsene studienes innhold tilbys i, herunder det fysiske, digitale, psykososiale og pedagogiske lærings- og studiemiljøet. 

Arbeidsperioden er fra 15.06.20 – 30.06.21.

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier hvis du får vervet. Deltidsstudier og eventuelle deltidsjobber anbefales ikke å kombinere med jobben.

Som nestleder for læringsmiljø i StOr er hovedoppgavene dine følgende: 
– Følge opp og veilede studentorganisajoner ved UiS
– Lede og arrangere engasjertforum.
– Gjennomføre studentvalget, sammen med organisasjonskonsulent.
– Markedsføre StOr mot studenter, presse og andre interessenter.
– Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) om studentvelferd
– Jobbe for gjennomslag i handlingsåplanen og andre vedtak i studentparlamentet.

Hva kan vi tilby?
– Fast lønn på 303.800 kr. 
– Eget kontor og PC.
– En fleksibel og variert arbeidshverdag.
– Ledelseserfaring.
– Mulighet til å forbedre studenters læringsmiljø.
– Mulighet til å arbeide tett på engasjertmiljøet.
– Mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.
– Mulighet for givende nettverksbygging.

Søknadsfrist er 14.04.20.