Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder for utdanning i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi leter etter?

Vil du være én av de viktigste pådriverne for å forbedre studentenes utdanningsmuligheter? Vil du ha universitetets mest spennende jobb? Da vil vi høre fra deg!

Som nestleder for utdanning har du det utdanningspolitiske ansvaret i StOr, og er tett tilkoblet fagmiljøene ved UiS. Du har en fast plass i utdanningsutvalget, som er et rådgivende organ for universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, blant annet ved utvikling av studieporteføljen. I det kommende året skal tillitsvalgtsystemet revideres, noe som vil gjøre ansvarsområdet ekstra spennende.

Arbeidsperioden varer fra 15.06.20 – 30.06.21.

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben.

Som nestleder for utdanning i StOr er hovedoppgavene dine:
– Ha ansvar for tillitsvalgtforum.
– Fasilitere og registrere valg av tillitsvalgte. Dette gjøres sammen med UiS.
– Fasilitere opplæring og kursing av tillitsvalgte sammen med UiS.
– Følge opp og veilede de tillitsvalgte fortløpende.
– Arrangere sosiale arrangementer med tillitsvalgte.
– Jobbe for gjennomslag i handlingsplanen og andre vedtak i studentparlamentet.
– Profilere StOr aktivt mot studentene og sette dagsorden i media og på UiS. 

Hva kan vi tilby?
– Fast lønn på 303.800 kr. 
– Eget kontor og PC.
– En fleksibel og variert arbeidshverdag. 
– Ledelseserfaring.
– Mulighet til å ha reell påvirkning på tillitsvalgtforumet og utdanningstilbudet på UiS.
– Mulighet til å arbeide tett på engasjertmiljøet.
– Mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.
– Mulighet for givende nettverksbygging.

Søknadsfrist er 14.04.20.