Studentdemokratiet

På alle universiteter og høyskoler skal studentene ha medbestemmelse. Dette gjøres blant annet gjennom studentdemokratiet. Studentdemokratiet er noe alle studenter kan ta del i ved å stille til valg eller stemme i studentvalget. 

Studentene
Alle som er studenter ved UiS kan både stille til valg som en del av en liste, og stemme på lister ved studentvalget. Gjennom studentvalget velger man 19 faste representanter til Studentparlamentet. Valget er et listevalg, der en liste må ha minimum 5 personer. Det er ganske enkelt å lage liste og stille til valg. Dersom du skulle ha lyst til å stille til valg, ta gjerne kontakt med oss i Arbeidsutvalget i StOr.


Studentparlamentet
Studentparlamentet er det øverste studentdemokratiske organet ved UiS. Studentparlamentet består av 19 representanter. Studentparlamentet vedtar politikken i studentparlamentsmøtene, basert på programmene til listene som ble valgt gjennom studentvalget. Studentparlamentet velger også hvem som skal utgjøre ArbeidsutvalgetFadderutvalget, ulike komiteer tilknyttet StOr, sentrale råd og utvalg og forskjellige styrer. Studentparlamentet uttaler seg også på vegne av studentene ved UiS i prinsipielle spørsmål, enten gjennom direkte høringer eller via arbeidsutvalget. Eksempler på dette er campusplan, den nye strategien til UiS og andre strategiske og prinsippielle beslutninger. 

Previous slide
Next slide

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av fire studenter som får fri fra studiene i ett år for å jobbe for studentene. Disse velges som nevnt av Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har en leder, en nestleder, en utdanningsansvarlig og en for velferd- og læringsmiljøansvarlig. Arbeidsutvalgets rolle er å representere studentparlamentet (studentene) i alle styrer, råd og utvalg på UiS, i samarbeidsmøter med Studentsamskipnaden, kommunene i regionen med mer. Arbeidsutvalget er det innstillende og utøvende organet til Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har kontorer i 2. etg på Studentenes hus. Du kan kontakte arbeidsutvalget på stor@stor.uis.no.