Studieporteføljetillitsvalgt

Rollen som studieporteføljetillitsvalgt

Tillitsvalgte på studieporteføljenivå representere enten alle studentene ved et fakultet
gjennom å sitte i fakultetsstyret eller alle studentene ved UiS ved å sitte i
universitetsstyret. Som tillitsvalgt på dette nivået er du med andre ord
verdifull for alle studenter på UiS.

Valg av tillitsvalgte på dette nivået er hakket mer komplisert.

Tillitsvalgte til for eksempel fakultetsstyret velges av studentene på det aktuelle
fakultetet. Alle studenter som har studierett ved fakultetet kan stille til
valg og stemme ved valg av tillitsvalgte.

Tillitsvalgte i universitetsstyret velges av alle studentene på UiS. Alle studenter som har
studierett ved UiS kan stille til valg og stemme ved valg av tillitsvalgte.

Tillitsvalgte til diverse utvalg og nemder på studieporteføljenivå, som utdanningsutvalget,
velges av studentparlamentet ved UiS. Alle studenter som har studierett ved UiS
kan stille til valg, men kun medlemmer av studentparlamentet kan stemme.

Studieporteføljetillitsvalgte på fakultetsnivå velges innen 15.september. Valget skjer digitalt, og vervet
strekker seg over to semestre (1 studieår).

Studieporteføljetillitsvalgte på institusjonsnivå velges før 15.mai i vårsemesteret. Valget skjer enten
digitalt eller på studentparlamentets valgmøte, og vervet strekker seg over to
semestre (1 studieår).