Valg av studentrepresentanter til
UiS-styret

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved UiS og består av ti representanter, der to av disse er studenter (en kvinne og en mann).
Studentrepresentantene spiller en avgjørende rolle i styret og representerer studentenes interesser. Styret tar alle de viktigste avgjørelsene
som angår UiS og studentene representerer kanskje den viktigste interessegruppen for UiS. Det er derfor DU og de andre studentene må bruke
stemmeretten og bidra til å velge ut de mest kvalifiserte. Dette er din sjanse til å være med å forme fremtiden til UiS. 

 

Du kan lese mer om kandidatene ved å trykke på lenken/navnet deres under

Valget starter 24.04.23 klokken 10.00 og varer til 14.05.23 klokken 23.59. Stemmegivning skjer elektronisk. Du kan kun stemme på én kandidat.
Stemmegivningen kan endres så mange ganger du ønsker, helt frem til valget stenger. 
Valgresultatet vil bli publisert i uke 20.

Pålogging til valgportalen skjer via FEIDE, dvs. med samme brukernavn (studentnummer) og passord som til
UiS-nettverket. Du kan logge deg på valgportalen fra hvor som helst.