Valg av studentrepresentanter til
UiS-styret


I perioden 6. mai til 26 mai skal det velges to studentrepresentanter og to vararepresentanter til universitetsstyret, en fast kvinnelig representant og en fast mannlig representant, pluss vara av begge kjønn. Dette er viktig og interessant styreverv.  Universitetsstyret er UiS sitt øverste organ og vedtak i styret har stor betydning for universitetet og for studentene. Alle studenter som har betalt semesteravgift ved UiS har stemmerett i dette valget. Dersom du ikke får lov til å avgi stemme ber vi deg om å stemme likevel, vil du få anledning til å stemme og begrunne hvorfor du mener du har stemmerett. Det vil da bli gjort en manuell vurdering på om din stemme skal telle i valget. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig benytter stemmeretten sin! Siden vi skal velge representanter av begge kjønn, har du mulighet til å stemme i to valg, ett med kvinnelige kandidater og ett med mannlige kandidater. Vi oppfordrer til å stemme i begge kategorier!

Du kan lese mer om alle kandidatene og deres prioriteringer ved å trykke på navnene under!