Styringsdokumenter

StOr sine styringsdokumenter består av organisatoriske- og politiske dokumenter. Styringsdokumentene endres ofte, for å reflektere formålet til
organisasjonen og utviklingen blant studentene og i samfunnet rundt oss. 

Organisatoriske styringsdokumenter

Politiske styringsdokumenter