The Executive Committe of StOr consists of three paid positions elected by the Student Parliament, one President and two Vice Presidents, with extended roles education and learning environment. The Student Parliament decides adopts a manifesto for each study year on the same meeting where the EC is elected, the last Parliament meeting for the spring semester. The manifesto says what the EC of StOr will work for the following year.

 

[ezcol_1quarter]President
I have the highest responsibility to maintain the student’s democratic, educational and social needs and rights to be safeguarded at the University of Stavanger. If you experience any issues or challenges in your days as a student, you can contact me via e-mail, call me og visit me at the Student’s House (SH-211). You can always come for a chat anyways!
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

 

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Kontaktinfo

Jørgen Sjøberg

leder@stor.uis.no

928 19 942/ 51832400

Stillingsbeskrivelse

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end][/ezcol_1quarter_end]

                                               

[ezcol_1quarter]Nestleder for læringsmiljø
Hei, Emma heter jeg! Jeg har ansvaret for det StOr gjør i forbindelse med læringsmiljø på UiS. Jeg bistår foreningene og organisasjonene som er en del av StOr-paraplyen, og er universitetets kontaktpunkt ut til dem. Hvis ditt studieprogram mangler en linjeforening eller du ønsker å opprette en studentorganisasjon med interesser på tvers av studieprogrammene, kan du besøke meg på kontoret på Studentenes Hus (SH-203).
[/ezcol_1quarter]
[ezcol_1quarter]

 

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Kontaktinfo

Emma Øren

laringsmiljo@stor.uis.no

405 31 772 / 51832403

Stillingsbeskrivelse

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end][/ezcol_1quarter_end]

 

[ezcol_1quarter]Nestleder for utdanning
Jeg har det utdanningspolitiske ansvaret i StOr. Det innebærer at jeg skal arbeide for en god- og kontinuerlig utdanningskvalitet og økte praksis- og utvekslingmuligheter for studentene på UiS. Dette gjøres i samarbeid med de studenttillitsvalgte i de forskjellige styrer, råd og utvalg. Hvis du ønsker å påvirke din utdanning, ta kontakt med meg. Kontordøren min på Studentenes Hus (SH-214) er alltid åpen.
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

 

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Kontaktinfo

Sara Jalali

utdanning@stor.uis.no

472 48 788 / 51832401

Stillingsbeskrivelse

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end][/ezcol_1quarter_end]

 

[ezcol_1quarter]Organisasjonskonsulent               
UiS har ansatt en organisasjonskonsulent som til daglig jobber for StOr.
Organisasjonskonsulenten kan bistå studentorganisasjoner og
linjeforeninger under «StOr paraplyen» med råd og veiledning.
Dersom en ønsker tillatelse til å stå på stand på UiS må en søke om dette til StOrs organisasjonskonsulent. Kontor, Studentenes hus 2. etg (SH-201)

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

 

 

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Kontaktinfo:

Anette Faane Aasbø

Telefon: 51832402

anette.f.aasbo@uis.no

 

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end][/ezcol_1quarter_end]