Still til valg

Vi søker nå etter en rekke nye kandidater til mange spennende verv. Vi søker nå etter 
Leder av StOr
Nestleder for utdanning
Nestleder for læringsmiljø i StOr
Faddersjef
Nestleder organisatorisk for Fadder
Nestleder event for Fadder
Medlem i kontroll og kvalitetskomiteen. 
Studentrepresentanter i UiS-styret

Dersom du er interessert i en av stillingene, men har spørsmål oppfordrer vi deg til å ta kontakt med valgkomiteen på
valgkomite@stor.uis.no eller organisasjonskonsulenten i StOr på mikael.johnsen@uis.no

Vil du være den mektigste studenten ved UiS? Vil du ha universitetets mest givende jobb? Da er jobben som leder for Studentorganisasjonen ved UiS noe for deg

Som leder av StOr er hovedoppgavene dine følgende:

Du er den øverste tillitsvalgte for alle studenter ved UiS.

Leder har det overordnede ansvaret for StOr og leder arbeidsutvalget.

Leder har ansvaret for oppfølgingen av studentparlamentets politikk.

Leder har tett kontakt med universitetets toppledelse og har fast plass i rektormøtet.

Du skal profilere StOr aktivt mot studentene og sette dagsorden i media og på UiS.

Du har ansvar for økonomi og personal sammen med organisasjonskonsulenten.

Du har ansvar for å følge opp de to nestlederne og deres arbeidsoppgaver.

Arbeidsperioden varer fra 15.06.22 – 30.06.23.Personlige egenskaper
Du har et lærende tankesett og mangfoldskompetanse
Du er motiverende, inspirerende og har en inkluderende lederstil preget av samarbeid og dialog
Du har en bevisst evne til å bygge tillit, nettverk og partnerskap
Du har kjennskap til studentenes ulike behov og utfordringer

 

Hva får du?
Fast lønn på 353 100 kr
Eget kontor og PC
En fleksibel og variert
arbeidshverdag.

Reell mulighet til å få
gjennomslag for studentenes fokusområder.

Mulighet til å arbeide tett på
engasjertmiljøet.

Mulighet til å delta på
eksterne kurs og konferanser.


Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og
du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier
og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben. Søknaden vil bli
vurdert av valgkomiteen, som skriver en anbefaling til Studentparlamentet.
Det er studentparlamentet som tar den endelige avgjørelsen. 

 

Hele stillingsbeskrivelsen for leder av StOr finner du her

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 28. april klokken 23.59.  

Har du et brennende engasjement for utdanning? Vil du gjøre en
faktisk forskjell for studentene ved UiS? Da vil vi i valgkomiteen høre fra
deg!

Som nestleder for utdanning har du det utdanningspolitiske ansvaret i StOr. Dette betyr at du skal jobbe for å styrke 

utdanningskvaliteten ved Universitetet i Stavanger, gjennom opplæring av tillitsvalgte og organisering av tillitsvalgt-forum.

Som nestleder for utdanning i StOr er hovedoppgavene dine:
Følge opp kvalitetsarbeidet som blir gjort på institusjonen
Ha ansvar for tillitsvalgtforum.
Overse valg av tillitsvalgte
Fasilitere opplæring og kursing av tillitsvalgte sammen med UiS.
Følge opp og veilede de tillitsvalgte
Arrangere sosiale arrangementer med tillitsvalgte.
Jobbe for å gjennomføre StOrs politikk
Profilere StOr aktivt mot studentene

Arbeidsperioden varer fra 15.06.22– 30.06.23.

Personlige egenskaper
Du har et brennende engasjement til å få til endringer  på universitet. 
Du har et lærende tankesett og god kjennskap til utdanning
Du er motiverende, inspirerende og inkluderende har en lederstil preget av samarbeid og dialog
Du har en bevisst evne til å bygge tillit, nettverk og partnerskap
Du har kjennskap til studentenes ulike behov og utfordringer

 Hva kan vi tilby?
Fast
Lønn på 349 100 kr. 
Eget kontor og PC.
En fleksibel og variert arbeidshverdag. 
Ledelseserfaring.
Mulighet til å ha reell påvirkning 
tillitsvalgtforumet og utdanningstilbudet på UiS.
Mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.
Mulighet til å forbedre
utdanningene ved UiS.

 

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier og deltidsjobber er
ikke anbefalt å kombinere med jobben. Søknaden vil bli vurdert av valgkomiteen, som skriver en anbefaling til Studentparlamentet.
Det er studentparlamentet som tar den endelige avgjørelsen.
  


Hele stillingsbeskrivelsen for nestleder for utdanning i StOr finner du her

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 28. april klokken 23.59.  

Har du et brennende engasjement for å bedre studentenes
læringsmiljø? Har du lyst på universitetets kuleste jobb? Vil du gjøre en
faktisk forskjell for studentene ved UiS? Da vil vi i valgkomiteen høre fra
deg!

 

Læringsmiljø handler om universitetets utforming, studentenes sosiale relasjoner og psykiske helse og å skape et felleskap som
fremmer læring.
Som nestleder for læringsmiljø har du ansvar for å styrke og videreutvikle læringsmiljøet på universitetet.

 

Som nestleder for læringsmiljø i StOr er hovedoppgavene dine følgende: 
Følge opp og veilede studentorganisasjoner ved UiS
Lede og arrangere engasjertforum.
Gjennomføre studentvalget
Markedsføre StOr mot studenter
Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) om studentvelferd

Arbeidsperioden varer fra 15.06.22– 30.06.23.

 

Personlige egenskaper
Du har et brennende engasjement til å få til endringer på universitet. 
Du har et lærende tankesett og mangfoldskompetanse
Du er motiverende, inspirerende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og dialog
Du har en bevisst evne til å bygge tillit, nettverk og partnerskap
Du har kjennskap til studentenes ulike behov og utfordringer

 

Hva får du?
Fast lønn på 349 100 kr
 Eget kontor og PC
 En fleksibel og variert arbeidshverdag.
 Reell mulighet til å få gjennomslag for studentenes fokusområder.
 Mulighet til å arbeide tett på engasjertmiljøet.
 Mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.

Mulighet til å forbedre studenters læringsmiljø.

 

 

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben.
Søknaden vil bli vurdert av valgkomiteen, som skriver en anbefaling til Studentparlamentet. Det er studentparlamentet som tar den endelige avgjørelsen.

 

Hele stillingsbeskrivelsen for nestleder for læringsmiljø i StOr finner du her

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 28. april klokken 23.59.  

Vi søker etter en kvinnelig og en mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret. Vi søker og etter en vara av hvert kjønn. 

Styret (ved Universitetet i Stavanger, red anm.) er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet (Universitets og høyskoleloven §9-1). 

Du som søker bør ha kjennskap til UiS som organisasjon og de ulike studiene UiS tilbyr. Det er en fordel å ha god politisk forståelse og engasjement for institusjonens samfunnsansvar. I UiS-styret er det mange saker som behandles, så det er lurt å kunne sette seg inn i mange ulike temaer. 

I dette vervet er man ikke frikjøpt, noe som vil si at du kan studere ved siden av vervet. Vervet er honorert etter kunnskapsdepartementets bestemmelser. Søknadsfristen er 17 april. 

Kandidatene som søker vil ikke bli vurdert av en valgkomite eller av en “arbeidsgiver”. UiS styret skal velges av studentene. Alle søknader vil bli publisert på stavangerstudent.no, slik at studentene kan lese seg opp på de ulike kandidatene før de stemmer. Alle kandidater vil få muligheten til å lese gjennom søknaden og gjøre redaksjonelle endringer i søknaden før publisering. 

Faddersjef

 

Vil du lede en av Norges største studentfestivaler? Vil du ha
universitetets morsomste jobb? Da vil valgkomiteen høre fra deg! 

 

Som leder av Fadderfestivalen har du ansvar for å skape den beste
studiestarten for de nye studentene. Du skal skape grunnlaget for en fantastisk
studietid. Du har ansvaret for å rekruttere og lede et Fadderstyre som skal
hjelpe deg med å lage tidenes beste festival for alle studenter! Jobben kan
fint kombineres med studier.
Arbeidsperioden er fra 01.08.22 – 30.09.23.

 

Som faddersjef har du følgende arbeidsoppgaver:
Du skal utforme en studentfestival.
Du skal rekruttere faddere og arrangere opplæring
Introdusere studentene for universitetets studentorganisasjoner.
Presentere universitetet og studentbyen til nye studenter.
Forvalte økonomien på en forsvarlig måte

Sikre en trygg og inkluderende Fadderfestival.


Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Erfaring med prosjektledelse.
Økonomisk forståelse
Gode samarbeidsegenskaper.
Gode lederegenskaper.
Evnen til å håndtere uforutsette situasjoner.


Hva får du?

Fast lønn (de siste årene har Faddersjef tatt ut prosjektlønn på 100.000 kr. Dette
styres av budsjettet som Faddersjef er ansvarlig for).
Egen kontorplass i kontorlandskapet på Studentenes Hus

Egen PC.
Være den viktigste rollen i Fadderfestivalen 2022.
Bredt nettverk i utelivs- og kulturbransjen.
Være en del av et større team som håndplukkes av dette vervet og
nestledere.
Tett tilknytning til studentmiljøet ved UiS. 


Søknaden vil bli vurdert av valgkomiteen, som skriver en anbefaling til Studentparlamentet.
Studentparlamentet er de som tar den endelige avgjørelsen. 

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 28. april klokken 23.59. 

 

 

Nestleder for event for FadderfestivalenVil du være med å lede en av Norges største
festivaler innenfor studiestart? Ser du etter nye og spennende utfordringer?
Vil du ha universitetets morsomste jobb? Da vil vi høre fra deg!

 

Nestleder for event har hovedansvar for bookinger
av artister og arrangementer under Fadderfestivalen. Jobben din er det som
bidrar mest til å gjøre festivalen gøy!
 Du skal bistå Faddersjef med å
sette sammen et Fadderstyre som sammen med deg skal lage tidenes beste festival
for alle studenter på UiS.

Jobben
kan fint kombineres med studier.

Arbeidsperioden
er fra 01.08.22 – 30.09.23.

 

Nestleder for event for Fadderfestivalen skal
blant annet:

Utforme
en studentfestival sammen med fadderstyret.

Rekruttere
faddere, drive opplæring og følge dem opp under fadderuken.

Introdusere
studentene for universitetets studentorganisasjoner.

Presentere studentbyen og kulturbyen Stavanger. 


Det
er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Erfaring
med eventplanlegging.

Økonomisk
forståelse.

Gode
samarbeidsegenskaper.

Gode
lederegenskaper.

Evnen
til å håndtere uforutsette situasjoner.

Du har et brennende
engasjement for å skape gode opplevelser og minner.  Hva får du?
Fast lønn (de siste årene har nestlederne tatt ut prosjektlønn på 50.000 kr)
Egen kontorplass i kontorlandskapet på Studentenes Hus

Egen PC
Være én av de viktigste rollene i Fadderfestivalen 2022.
Bredt nettverk i kultur og utelivsbransjen.
 

Søknaden vil bli vurdert av valgkomiteen, som skriver en anbefaling til Studentparlamentet.
Studentparlamentet er de som tar den endelige avgjørelsen. 

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 28. april klokken 23.59. 

  

Organisatorisk nestleder for Fadderfestivalen 

Vil du være med å lede en av
Norges største festivaler innenfor studiestart? Ser du etter nye og
spennende utfordringer? Vil du ha en av universitetets morsomste jobber?
Da vil vi høre fra deg!

 

Som organisatorisk nestleder
for Fadderfestivalen har du hovedansvar for driften av Fadder. Du skal bistå
Faddersjef med å sette sammen et Fadderstyre som sammen med deg skal lage
tidenes beste festival for alle studenter på UiS! For å få dette til, så må noen
passe på hvor pengene skal gå, og der har du særlig ansvar!
Jobben kan fint
kombineres med studier.

Arbeidsperioden er fra 01.08.22 – 30.09.23.

 


Organisatorisk nestleder for Fadder skal:
Utforme en studentfestival sammen med fadderstyret.
Rekruttere faddere, drive opplæring og følge dem opp under fadderuken.
Introdusere studentene for universitetets studentorganisasjoner.
Presentere universitetet og studentbyen til nye studenter.
Forvalte økonomi på en forsvarlig måte.

Sikre en trygg og inkluderende Fadderfestival.

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner og
egenskaper:
Erfaring med prosjektledelse.
Økonomisk forståelse
Gode samarbeidsegenskaper.
Gode lederegenskaper.
Evnen til å håndtere uforutsette situasjoner.

 

Hva får du?
Fast lønn (de siste årene har nestlederne tatt ut prosjektlønn på 50.000 kr)
Egen kontorplass i kontorlandskapet på Studentenes Hus
Egen PC
Være én av de viktigste rollene i Fadderfestivalen 2022.
Erfaring med organisatorisk arbeid ved arrangering av en stor festival.
Være en del av et større team som håndplukkes av Faddersjef og nestledere.

 

Søknaden vil bli vurdert av valgkomiteen, som skriver en anbefaling til Studentparlamentet.
Studentparlamentet er de som tar den endelige avgjørelsen. 

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 28. april klokken 23.59. 

Valgkomiteen søker nå etter et nytt medlem i kontroll- og
kvalitetskomiteen i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi
leter etter?

 

Har du et godt øye for detaljer? Er du opptatt av at ting går
rett for seg? Har du lyst å påse at Studentorganisasjonen StOr følger de
reglene og vedtakene som er fattet? Da vil vi høre fra deg!

 

Kontroll- og kvalitetskomiteen består av to likestilte medlemmer der én velges hvert semester. Arbeidet går ut på å
delta på møter i studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter,og sikre at StOrs arbeid føres i tråd med vedtak,
handlingsplaner og styringsdokumenter. Kontroll- og kvalitetskomiteen kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske
 dokumenter. Vervet kan fint kombineres med studier. Arbeidsperioden er 01.07.22 – 30.06.2023. 


Hva får du?
Honorar på 9990 kr.
God kjennskap til studentmiljøet.
Erfaring med studentdemokratiets styringsdokumenter og politiske plattform.

 

Søknaden vil bli vurdert av valgkomiteen, som skriver en anbefaling til Studentparlamentet.
Studentparlamentet er de som tar den endelige avgjørelsen. 

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 28. april klokken 23.59.