StOr_logo_farger-(2)

Still til valg

Vi søker nå etter en rekke nye kandidater til mange spennende verv. Vi søker nå etter 

Leder av StOr
Nestleder for utdanning

Nestleder for læringsmiljø i StOr
Faddersjef

Nestleder organisatorisk for Fadder
Nestleder event for Fadder

Studentrepresentanter i UiS-styret
Medlem i kontroll og kvalitetskomiteen. 

Dersom du er interessert i en av stillingene, men har spørsmål oppfordrer vi deg til å ta kontakt med valgkomiteen på
valgkomite@stor.uis.no eller organisasjonskonsulenten i StOr på mikael.johnsen@uis.no

Valgkomiteen søker nå etter ny leder av Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi leter etter? 


Vil du være den mektigste studenten ved UiS? Vil du ha universitetets mest givende jobb? Da vil vi høre fra deg!

Som leder av StOr er du den øverste tillitsvalgte for alle studenter ved UiS. Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr. Leder har ansvaret for
oppfølgingen av arbeidsprogrammet, og har tett kontakt med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitetsstyret. Arbeidsperioden varer fra 15.06.21 – 30.06.22.

 

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier.
Deltidsstudier og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben.


Som leder av StOr er hovedoppgavene dine følgende:
Være studentenes øverste tillitsvalgte på alle arenaer StOr er representert.
Jobbe for gjennomslag i handlingsplanen og andre vedtak i studentparlamentet.
Profilere StOr aktivt mot studentene og sette dagsorden i media og på UiS.
Være ansvarlig for økonomi og personal sammen med en organisasjonskonsulent.
Følge opp de to nestlederne og deres arbeidsoppgaver.
Delta på rektormøtene.
Lede møtene i arbeidsutvalget og sikre nødvendig kommunikasjonsflyt i StOr.

 

Hva får du?
Fast lønn på 316 500 kr
Eget kontor og
PC

En fleksibel og variert
arbeidshverdag.

Ledelseserfaring.
Reell mulighet til å få
gjennomslag for studentenes fokusområder.

Mulighet til å arbeide tett på engasjertmiljøet.
Mulighet til å delta på
eksterne kurs og konferanser.

Bli en del av et nettverk
bestående av engasjerte studenter fra andre studiesteder.

 

Hele stillingsbeskrivelsen for leder av StOr finner du her

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 25 april. 

Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder for utdanning i Studentorganisasjonen ved UiS. Er du den vi leter etter?


Vil du være én av de viktigste pådriverne for å forbedre studentenesutdanningsmuligheter? Vil du ha universitetets mest spennende jobb? Da vil vi høre fra deg!

Som nestleder for utdanning har du det utdanningspolitiske ansvaret i StOr, og er tett tilkoblet fagmiljøene ved UiS. Du har en fast plass i utdanningsutvalget,
som er et 
rådgivende organ for universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, blant annet ved utvikling av studieporteføljen. I år er det og særlig viktig å ha et


ekstra fokus på tillitsvalgsystemet, noe som vil gjøre rollen som nestleder for utdanning ekstra spennende
Arbeidsperioden varer fra 15.06.21 – 30.06.22.

 

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben

Som nestleder for utdanning i StOr er hovedoppgavene dine:
Følge opp kvalitetsarbeidet som blir gjort på institusjonen
Ha ansvar for tillitsvalgtforum.
Fasilitere og registrere valg av tillitsvalgte. Dette gjøres sammen med UiS. 
Fasilitere opplæring og kursing av tillitsvalgte sammen med UiS.
Følge opp og veilede de tillitsvalgte fortløpende.
Arrangere sosiale arrangementer med tillitsvalgte.
Jobbe for gjennomslag i handlingsplanen og andre vedtak i studentparlamentet.
Profilere StOr aktivt mot studentene og sette dagsorden i media og på UiS. 

Hva kan vi tilby?
Fast lønn på 312 600 kr. 
Eget kontor og PC.
En fleksibel og variert
arbeidshverdag. 

Ledelseserfaring.
Mulighet til å ha reell påvirkning
på tillitsvalgtforumet og utdanningstilbudet på UiS.

Mulighet til å arbeide tett på
engasjertmiljøet.

Mulighet til å delta på eksterne
kurs og konferanser.

Mulighet for givende
nettverksbygging.


Hele stillingsbeskrivelsen for nestleder for utdanning i StOr finner du her

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 25 april. 

Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder for læringsmiljø i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi leter etter?

Har du et brennende engasjement for å bedrestudentenes læringsmiljø? Har du lyst på universitetets kuleste jobb? Vil du gjøre en faktisk forskjell for studentene ved UiS? Da vil vi høre fra deg!

Som nestleder for læringsmiljø har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet. Nestleder for læringsmiljø sitter også i
læringsmiljøutvalget. Utvalg har fokus på omgivelsene studienes innhold tilbys i, herunder det fysiske, digitale, psykososiale og pedagogiske
lærings- og studiemiljøet.
 Arbeidsperioden varer fra 15.06.21 – 30.06.22.

 

Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben

Som nestleder for læringsmiljø i StOr er hovedoppgavene dine følgende: 
Følge opp og veilede studentorganisasjoner ved UiS
Lede og arrangere engasjertforum.
Gjennomføre studentvalget, sammen med organisasjonskonsulent.
Markedsføre StOr mot studenter, presse og andre interessenter.
Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) om studentvelferd
Jobbe for gjennomslag i handlingsplanen og andre vedtak i studentparlamentet.

Hva kan vi tilby?
Fast lønn på 312 600 kr. 
Eget kontor og PC.
En fleksibel og variert arbeidshverdag.
Ledelseserfaring.
Mulighet til å forbedre studenters læringsmiljø.
Mulighet til å arbeide tett på engasjertmiljøet.
Mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.
Mulighet for givende nettverksbygging.

Hele stillingsbeskrivelsen for nestleder for læringsmiljø i StOr finner du her

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 25 april. 

Vi søker etter en kvinnelig og en mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret. Vi søker og etter en vara av hvert kjønn. 

Styret (ved Universitetet i Stavanger, red anm.) er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet (Universitets og høyskoleloven §9-1). 

Du som søker bør ha kjennskap til UiS som organisasjon og de ulike studiene UiS tilbyr. Det er en fordel å ha god politisk forståelse og engasjement for institusjonens samfunnsansvar. I UiS-styret er det mange saker som behandles, så det er lurt å kunne sette seg inn i mange ulike temaer. 

I dette vervet er man ikke frikjøpt, noe som vil si at du kan studere ved siden av vervet. Vervet er honorert etter kunnskapsdepartementets bestemmelser. Søknadsfristen er 19.april. 

Kandidatene som søker vil ikke bli vurdert av en valgkomite eller av en “arbeidsgiver”. UiS styret skal velges av studentene. Alle søknader vil bli publisert på stavangerstudent.no, slik at studentene kan lese seg opp på de ulike kandidatene før de stemmer. Alle kandidater vil få muligheten til å lese gjennom søknaden og gjøre redaksjonelle endringer i søknaden før publisering. 

Valgkomiteen søker nå etter ny sjef for Fadderfestivalen ved UiS. Er du den vi leter etter? 

 

Vil du lede en av Norges største festivaler innenfor studiestart? Ser du etter nye og spennende utfordringer? Vil du ha universitetets morsomste
jobb? Da vil vi høre fra deg! Som leder av Fadderfestivalen har det overordnede ansvaret for daglig drift av organisasjonen, økonomi, personalansvar, samt skal rapportere
til studentparlamentet (studentenes øverste organ). Arbeidet er fleksibelt og styres av Fadderstyret. Jobben kan fint kombineres med studier.


Valgkomiteen skal innstille på én Faddersjef som sitter fra 01.08.21 – 30.09.22.

Fadderfestivalen skal blant annet:
Utforme en studentfestival.
Rekruttere faddere, drive opplæring og følge dem opp under fadderuken.
Introdusere studentene for universitetets studentorganisasjoner, SmiS og Velferdstinget.
Presentere studentbyen og kulturbyen Stavanger.
Forvalte økonomien på en forsvarlig måte.


Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Tidligere erfaring med eventplanlegging.
Økonomisk forståelse
Gode samarbeidsegenskaper.
Gode lederegenskaper.
Evnen til å håndtere uforutsette situasjoner.


Hva får du?
Fast lønn (de siste årene har Faddersjef tatt ut prosjektlønn på 90.000 kr. Dette styres av budsjettet som Faddersjef er ansvarlig for).
Egen kontorplass i kontorlandskapet på Studentenes Hus
Egen PC.
Være den viktigste rollen i Fadderfestivalen 2022.
Bredt nettverk i utelivs- og kulturbransjen.
Være en del av et større team som håndplukkes av dette vervet og nestledere.
Tett tilknytning til studentmiljøet ved UiS. 

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 25 april

Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder event for Fadderfestivalen ved UiS. Er du den vi leter etter? 

 

Vil du være med å lede en av Norges største festivaler innenfor studiestart? Ser du etter nye og spennende utfordringer? Vil du ha universitetets morsomste jobb? Da vil vi høre fra deg!

Nestleder event for Fadderfestivalen er stedfortreder for Faddersjef. Nestleder event har hovedansvar for bookinger av artister og arrangementer under Fadderfestivalen.
Arbeidet er fleksibelt og styres av Fadderstyret. Jobben kan fint kombineres med studier.

Valgkomiteen skal innstille på én nestleder event som skal sitte fra 01.08.21 – 30.09.22.

Fadderfestivalen skal blant annet:
Utforme en studentfestival.
Rekruttere faddere, drive opplæring og følge dem opp under fadderuken.
Introdusere studentene for universitetets studentorganisasjoner, SmiS og Velferdstinget.
Presentere studentbyen og kulturbyen Stavanger. 
Forvalte økonomi på en forsvarlig måte.

 

Hva får du?
Fast lønn (de siste årene har nestlederne tatt ut prosjektlønn på 45.000 kr)
Egen kontorplass i kontorlandskapet på Studentenes Hus
Egen PC
Være én av de viktigste rollene i Fadderfestivalen 2022.
Bredt nettverk i utelivs- og artistbransjen.
Være en del av et større team som håndplukkes av Faddersjef og nestledere.

 

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 25 april.

Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder organisatorisk for Fadderfestivalen ved UiS. Er du den vi leter etter? 

 

Vil du være med å lede en av Norges største festivaler innenfor studiestart? Ser du etter nye og spennende utfordringer? Vil du ha universitetets morsomste jobb? Da vil vi høre fra deg!

Nestleder organisatorisk for Fadderfestivalen er stedfortreder for Faddersjef. Nestleder organisatorisk har hovedansvar for den organisatoriske driften, der dette vervet har særskilt økonomisk ansvar.
Arbeidet er fleksibelt og styres av Fadderstyret. Jobben kan fint kombineres med studier.

Valgkomiteen skal innstille på én nestleder organisatorisk som skal sitte 01.08.21 – 30.09.22.

Fadderfestivalen skal blant annet:
Utforme en studentfestival.
Rekruttere faddere, drive opplæring og følge dem opp under fadderuken.
Introdusere studentene for universitetets studentorganisasjoner, SmiS og Velferdstinget.
Presentere studentbyen og kulturbyen Stavanger.
Forvalte økonomi på en forsvarlig måte.

Hva får du?
Fast lønn (de siste årene har nestlederne tatt ut prosjektlønn på 45.000 kr)
Egen kontorplass i kontorlandskapet på Studentenes Hus
Egen PC
Være én av de viktigste rollene i Fadderfestivalen 2022.
Erfaring med organisatorisk arbeid ved arrangering av en stor festival.
Være en del av et større team som håndplukkes av Faddersjef og nestledere.

 

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 25 april.

Valgkomiteen søker nå etter et nytt medlem i kontroll- og kvalitetskomiteen i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi leter etter?

Har du et godt øye for detaljer? Er du opptatt av at ting går rett for seg? Har du lyst å påse at Studentorganisasjonen StOr følger de reglene og vedtakene som er fattet? Da vil vi høre fra deg!

Kontroll- og kvalitetskomiteen består av to likestilte medlemmer der én velges hvert semester. Arbeidet går ut på å delta på møter i
studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter, og sikre at StOrs arbeid føres i tråd med vedtak, handlingsplaner og styringsdokumenter.
Kontroll- og kvalitetskomiteen kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter. Vervet kan fint kombineres med studier.

Valgkomiteen skal innstille på ett medlem som skal sitte fra 01.07.21 – 30.06.22. 

Hva får du?
Honorar på 9990 kr.
God kjennskap til studentmiljøet.
Erfaring med studentmiljøets styringsdokumenter.

Søknadsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen er 25 april.