Still til valg

Vi søker nå etter nestleder for læringsmiljø (StOr) og nestleder event (Fadder). Kunne du tenkt deg å søke på et av vervene? Fristen for å sende inn søknad slik at man kan bli vurdert av valgkomiteen er 6.juni! Under ser du nedtelling til søknadsfristen går ut. 

Dager
timer
Minutes

Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder for læringsmiljø i Studentorganisasjonen StOr ved UiS. Er du den vi leter etter?

Har du et brennende engasjement for å bedrestudentenes læringsmiljø? Har du lyst på universitetets kuleste jobb? Vil du gjøre en faktisk forskjell for studentene ved UiS? Da vil vi høre fra deg!

Som nestleder for læringsmiljø har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet. Nestleder for læringsmiljø sitter også i læringsmiljøutvalget. Utvalg har fokus på omgivelsene studienes innhold tilbys i, herunder det fysiske, digitale, psykososiale og pedagogiske lærings- og studiemiljøet. Arbeidsperioden varer fra 01.07.21 – 30.06.22. Vervet skal være hovedarbeidet ditt i perioden du er valgt, og du må søke permisjon fra eventuelle studier. Deltidsstudier og deltidsjobber er ikke anbefalt å kombinere med jobben.

Som nestleder for læringsmiljø i StOr er hovedoppgavene dine følgende: 
Følge opp og veilede studentorganisasjoner ved UiS
Lede og arrangere engasjertforum.
Gjennomføre studentvalget, sammen med organisasjonskonsulent.
Markedsføre StOr mot studenter, presse og andre interessenter.
Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) om studentvelferd
Jobbe for gjennomslag i handlingsplanen og andre vedtak i studentparlamentet.

Hva kan vi tilby?
Fast lønn på 312 600 kr. 
Eget kontor og PC.
En fleksibel og variert arbeidshverdag.
Ledelseserfaring.
Mulighet til å forbedre studenters læringsmiljø.
Mulighet til å arbeide tett på engasjertmiljøet.
Mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser.
Mulighet for givende nettverksbygging.

Hele stillingsbeskrivelsen for nestleder for læringsmiljø i StOr finner du her

Valgkomiteen søker nå etter ny nestleder event for Fadderfestivalen ved UiS. Er du den vi leter etter? 

Vil du være med å lede en av Norges største festivaler innenfor studiestart? Ser du etter nye og spennende utfordringer? Vil du ha universitetets morsomste jobb? Da vil vi høre fra deg!

Nestleder event for Fadderfestivalen er stedfortreder for Faddersjef. Nestleder event har hovedansvar for bookinger av artister og arrangementer under Fadderfestivalen. Arbeidet er fleksibelt og styres av Fadderstyret. Jobben kan fint kombineres med studier.

Valgkomiteen skal innstille på én nestleder event som skal sitte fra 01.08.21 – 30.09.22.

Fadderfestivalen skal blant annet:
Utforme en studentfestival.
Rekruttere faddere, drive opplæring og følge dem opp under fadderuken.
Introdusere studentene for universitetets studentorganisasjoner, SmiS og Velferdstinget.
Presentere studentbyen og kulturbyen Stavanger. 
Forvalte økonomi på en forsvarlig måte.

 

Hva får du?
Fast lønn (de siste årene har nestlederne tatt ut prosjektlønn på 45.000 kr)
Egen kontorplass i kontorlandskapet på Studentenes Hus
Egen PC
Være én av de viktigste rollene i Fadderfestivalen 2022.
Bredt nettverk i utelivs- og artistbransjen.
Være en del av et større team som håndplukkes av Faddersjef og nestledere.