StOr_logo_farger-(2)

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret


Her kan du lese om kandidatene som stiller til valg som studentrepresentant til universitetsstyret. Valget foregår digitalt fra 3 mai klokken 12.00 til 10 mai klokken 12.00. Alle studenter med betalt semesteravgift har stemmerett og vil få tilsendt e-post om hvordan man stemmer. Det vil også bli delt på Canvas og i sosiale medier. 


Her er de mannlige kandidatene

Her er de kvinnelige kandidatene

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet

Mitt navn er Fredrik Myklebust Iversen. Jeg er 20 år gammel og studerer statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Grunnen til at jeg søker til universitetsstyret er at jeg er motivert til å bruke mitt siste år som bachelorstudent til å kjempe for studentenes sak i Universitetsstyret. Som dere kanskje kan se på studiet mitt er jeg i overkant interessert i politikk. Gjennom flere års interesse og engasjement har jeg opparbeidet erfaring og kunnskap som kan være til god nytte i denne posisjonen. Jeg er veldig glad i å diskutere politikk og samfunnsproblemer, og er alltid søkende etter nye erfaringer innen dette feltet. Vervet som studentrepresentant ved Universitetsstyret vil gi meg stort faglig utbytte, og jeg håper jeg kan gi gode resultater til studentene ved UiS.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Jeg har studert statsvitenskap ved UiS siden høsten 2019, og har siden da opparbeidet stor erfaring om organisasjonen UiS, samt studentpolitikk i sin helhet. Siden jeg startet som student ved UiS høsten 2019 har jeg engasjert meg i studentpolitikken. Jeg sitter nå i min 2.periode som vararepresentant i Studentparlamentet, og har tidligere vært lokallagsleder for Høyres Studenter Stavanger (2019-2020). Fra september 2020 har jeg vært Fylkesleder i Rogaland Unge Høyre, og vil være det frem til slutten av september 2021. Siden i fjor høst har jeg også sittet som studentrepresentant i SV-fakultetet. Ved siden av studiene og vervene har jeg også en deltidsjobb som studentassistent ved Universitetsbiblioteket i Stavanger. I jobben møter jeg studenter hver eneste arbeidsdag. Men, erfaringen som studentrepresentant i fakultetsstyret er etter mitt skjønn mest relevant ift. til denne stillingen. Vervet har gitt meg stor forståelse for hvordan UiS er strukturert, samt hvilke utfordringer vi vil møte i fremtiden. Alle disse tillitsvervene har gitt meg politiske forståelse, engasjement samt kjennskap til UiS som organisasjon.

Nevn tre hjertesaker
Godt læringsmiljø
Å ha et godt sosialt miljø er ekstremt viktig for å opprettholde motivasjonen for å lære. Dette betyr både at studenter skal få gode studiefasiliteter, eks. lesesaler, men også gode tilbud for å opprettholde motivasjon (psykisk helsehjelp, sosiale arrangementer osv.). En av de beste måtene å bli kjent med studentene på UiS er gjennom “engasjert”-miljøet (linjeforeninger, studentforeninger mfl.), og dette miljøet bør i større grad bli styrket.

Høy kvalitet i utdanningen
Dette er et selvsagt område for en høyere utdanningsinstitusjon. Som studentrepresentant vil jeg også presisere det demokratiske aspektet av høy kvalitet i utdanningen; for å sikre høy kvalitet må vi ha et godt studentdemokrati samt demokratisk valgte tillitsvalgte som kan fremme studentenes interesser i viktige fora. Dette har i stor grad blitt ivaretatt gjennom UiS sitt nye Kvalitetssystem for utdanning, men må også presiseres i fremtiden.

UiS som regional og nasjonal aktør
UiS må spille en viktig rolle i den regionale utviklingen. Hvordan kommunene i regionen regulerer sine områder spiller en stor rolle for hvordan studenttilværelsen kan bli. UiS har også en stor rolle å spille i å sikre en bærekraftig utvikling og omstilling i en svært viktig region. Når det gjelder nasjonalt har UiS en viktig rolle å spille. Nylig har UiS sammen med andre høyere utdanningsinstitusjoner startet kampen for å endre gradsforskriften. Får vi gjennomslag for dette vil norske universiteter og høyskoler i større grad kunne tilby viktige studieplasser innen felt som psykologi, medisin og juss. Å endre gradsforskriften er en viktig sak for meg, og et godt eksempel for hvordan UiS kan forbedre den nasjonale politikken.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Det siste året har vært en krevende periode for studentene ved UiS. Perioden som nå er foran oss vil også være krevende, men tilbyr store muligheter for opprustning.

Jeg har inntatt flere forskjellige tillitsverv de siste årene som har gitt meg kunnskap og erfaring som kreves for et slikt verv. Det vil for det om være en læringskurve i og med at jeg aldri har sittet i denne stillingen før. Men denne kurven har blitt betydelig lavere grunnet erfaringen min. Den krevende perioden kan føre til kutt i budsjettene, og dette kan ikke gå utover studentenes læringsmiljø og utdanningskvalitet.

Studentene er en særdeles sårbar gruppe i samfunnet som skal beskyttes. Jeg mener derfor at vi skal gripe muligheten og satse fullt ut på studentenes behov.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
I min tid som student ved Universitetet i Stavanger har jeg fått utfordret meg faglig og politisk over lengre tid. Den erfaringen vil jeg ta med meg videre inn i vervet som studentrepresentant i Universitetsstyret. Som kandidat har jeg god forståelse for studentpolitikk, den politiske situasjonen i regionen og nasjonalt, hva studentene har behov for og hvordan vi kan sikre gjennomslag. Erfaringen min har gitt meg nyttig lærdom og kvaliteter som vil komme godt til nytte i posisjonen. Jeg håper å bli valgt slik at jeg kan utfordre meg selv enda mer, og kjempe for at studentene skal få en så god tid på UiS som mulig.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Min motivasjon til å stille som representant til styret er at jeg føler jeg har mer å tilby til studentmiljøet. Å representere studentene i styret er det vervet der man kan påvirke UiS i riktig retning. Jeg har vært tillitsvalgt på heltid de to siste årene, men jobben min for studentene er ikke ferdig enda.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Etter to år som fulltidstillitsvalgt i StOr har jeg mye erfaring med UiS, ikke bare som organisasjon, men også personene som sitter i lederroller, både sentralt og på fakultetene. Jeg har også vært student her på UiS siden 2015, der jeg har vært engasjert hele studietiden.

Nevn tre hjertesaker
Studentmedvirkning
Eksamensfri 18. mai
Studiebarometeret

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Det er alltid en utfordring å sitte som student i et styre med mange andre voksene, ofte suksessfulle representanter. Meningene er mange og sterke i UiS styret. Det å legge frem studentenes synspunkt å få resten av styret til å innse at det er til det beste for UiS tror jeg vil være den største utfordringen ved vervet, men samtidig det jeg gleder meg mest til.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Dere bør stemme på meg fordi jeg er den kandidaten som best kjenner til organisasjonen og de som driver den. Jeg er den som best kan tale studentenes sak i styret slik at UiS vil jobbe for å gjøre studiet og studiehverdagen til dere studenter så lærerik, fin, og hyggelig som mulig. Om det gjelder læringsmiljø, utdanningen eller noe helt annet.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg føler at det er mye skolen kan gjøre for oss – studentene. Jeg har mange ideer om hvordan jeg kan forbedre skolemiljøet, som å tilby mange flere studierom og studieplasser tilgjengelig for alle studenter, tilby mer økonomisk vennlige og sunne mat- og drikkealternativer for studenter, og sette opp pakkebokser på universitetet slik at studenter kan hente pakker ved universitetet. Akademisk føler jeg at skolen burde gi oss flere muligheter til å gi uttrykk for hva vi trenger i studiene, slik at vi kan ha en innflytelse på egen fremtid og utvikling. Som en internasjonal student blir jeg motivert av frustrasjon over at universitetet ikke har tilgjengelig informasjon på engelsk på ale områder. Dette motiverer meg til å være stemmen til de internasjonale studentene. Jeg forstår at noen internasjonale studenter synes det er vanskelig å integrere seg for å bo i Norge. Jeg håper jeg kan få muligheten til å hjelpe dem på noen måte jeg kan.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Mer enn 7 års erfaring med å lede et institutt
Event Manger i Studentunion
Erfarne med å være vert for forskjellige sosiale arrangementer med både nordmenn og internasjonale; gode relasjoner med både nordmenn og internasjonale

Nevn tre hjertesaker
Studentenes studiemiljø – Flere studierom og bedre Wi-Fi-dekning
Studenters velferd – Billigere mat- og drikkealternativer, henting av pakker på campus
Forbedre universitetets kommunikasjon rettet mot internasjonale studenter – informasjon skal være både på norsk og engelsk

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Språk – Selv om jeg har lært språket i nesten et år nå, tar det fortsatt tid å forstå språket og forskjellige dialekter. Pandemi – Forhåpentligvis vil Corona-situasjonen bli bedre snart, men det vil fortsatt utgjøre en utfordring for meg å møte forskjellige studenter for å lære hva de trenger og hva de vil ha.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg har aktivt engasjert meg i forskjellige sosiale grupper ved universitetet, arrangert og vært med på forskjellige sosiale arrangementer med forskjellige mennesker. Mine styrker er visjonen min for det universitetet kan gjøre for studentene og mine gode lytteferdigheter som gjør at jeg kan forstå hva studentene ønsker og trenger. Med min tilknytning til ulike studier på tvers av både bachelor- og masterstudier, hvis jeg blir valgt, vil jeg sørge for at ideer og kommentarer fra studentene blir behandlet rettferdig og kan diskuteres ordentlig i styret. Jeg vil også sørge for at universitetet jobber for å gi oss så god utdanning som mulig. Videre er jeg opptatt av å være koblingen mellom nordmenn og internasjonale studenter, som sørger for at alle stemmer fra alle studenter, inkludert studenter fra utenfor Norge, blir hørt i styret og at styret gjør alt det kan gjøre for å gjøre alle studentlivet bedre. For å avslutte, velg meg som studentrepresentant for å få stemmen din hørt og gjøre universitetslivet ditt bedre.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Å bli studentrepresentant har alltid vært et mål for meg. Den største grunnen er at dette vervet er hjertet av student representasjon. Som studentrepresentant kan jeg bruke mine kommunikasjonsferdigheter og bli en del av de engasjerte studentene. I tillegg kan jeg få en bedre forståelse av prosessene på UiS og systemene som vil tillate meg å vokse videre og støtte studentene. Det som betyr noe er at jeg virkelig bryr meg nok til å lede kontoret og fungere som en kanal mellom studenter og universitet.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg var underdirektør for operasjon i et år ved East West University Creative Marketing Club. Fra mitt undergrad-liv er det en av de beste fellesskapsopplevelsene jeg har hatt. Å være underledende medlem av Bangladeshs første markedsføringsklubb noensinne var veldig hyggelig for meg. Jeg var begivenhetsdirektør og vi jobbet sammen i mange interne/ internasjonale konkurranser. Jeg er en person som elsker å gjøre slike ting. Ja, disse tingene kombinerer en spesiell gave til meg. Jeg er en sportselskende person fra mitt tidlige liv. Jeg ble med som arrangementarrangør i EWUSC. Jeg deltok i mange arrangementer knyttet til sport. Alle erfaringene viser min fascinasjon for å jobbe som representant for studentorganisasjonen. Jeg føler meg alltid motivert for å være en del av det.

Nevn tre hjertesaker
1. Sosialersere med andre (Jeg er veldig glad i å kommunisere med andre og høre på andres meninger)
2. Organisere eventer (Jeg er veldig glad i å kommunisere med andre og høre på andres meninger)
3. Konstruktiv diskusjon (Som markedsfører liker jeg å ha diskusjoner, forhandlinger der jeg kan samarbeide med andre parter)

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet.
I de første ukene kan en utfordring være at jeg ikke snakker flytende norsk. Finne en balance mellom studier og jobb. Jeg tror jeg vil overkomme utfordringene ved å prioritere og bruke tiden min effektivt.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Min motivasjon og mine ferdigheter gjør meg trygg nok til å søke og stille til valg til denne posisjonen. Som person liker jeg å utføre alle mine plikter og jeg vil gjøre mitt beste for å utrette en forskjell.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Gjøre studentenes stemme høyere og høyere.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har vært representant i alle stadier i mitt liv. På skolen, universitetet, leilighetskomplekset, og i ingeniør organisasjoner. Jeg kjenner til alle oppgavene en representant har.

Nevn tre hjertesaker
1) Studentlivs kvalitet
2) Studentlivs kvalitet
3) Studentlivs kvalitet

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Studentene kan ha et stort spekter av forespørsler. På den andre siden har universitetet sine begrensninger. Jeg skal prøve å optimalisere denne ligningen med skjevhet for studentene.

Hvorfor nør akkurat du bli valt til dette vervet?
Min bakgrunn og mine erfaringer vil hjelpe meg å bedre kvaliteten på studentlivet.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg har gjennom andre tillitsverv sett hvordan UiS tar studentene på alvor, og virkelig fått føle på hvor viktig det er med engasjerte studentrepresentanter. Disse erfaringene har styrket ønsket om å medvirke på universitetet og sikre at studentenes stemme blir hørt.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Det siste året har jeg vært studentrepresentant i ansettelsesutvalget ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Vervet har vært tidkrevende, men samtidig veldig lærerikt. Jeg var også midlertidig studentrepresentant i fakultetsstyret på samme fakultet i påvente av valg, samt tillitsvalgt på emnenivå, i høst. Jeg har gjennom disse vervene fått innsyn i hvordan UiS fungerer som organisasjon på flere nivåer. I tillegg har jeg tatt årsstudium i sosiologi, og et emne som heter Utdanningshistorie og utdanningspolitikk. Dette har gitt meg kunnskap om hvordan universitetet som organisasjon fungerer innad, men også universitetets rolle i samfunnet. Jeg er også ansatt som studentassistent ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, noe som bidrar til erfaringer med både studentrollen og ansattrollen. Dette har også gitt meg muligheten til å samarbeide med forelesere og påvirke kvaliteten på undervisningen. Blant annet har jeg gjennom arbeidet som studentassistent bidratt til opplæring av forelesere i digitale muligheter i Zoom-undervisning nå i koronatider.

Nevn tre hjertesaker
Psykisk helse og godt studiemiljø.
Jeg er opptatt av at alle studenter skal ha en god studietid, og oppleve mestring og trivsel i studentlivet. Spesielt nå i koronatider er det viktig at UiS gir det lille ekstra for å bidra til å forebygge ensomhet. Her er jeg spesielt opptatt av at nye studenter skal få muligheten til å bli kjent med andre studenter i sin utdanning.

Kvalitet i undervisning. 
Gjennom mine år som student har jeg sett at gode forelesere er en veldig viktig faktor både for trivsel og læring. Selv har jeg studert generelle pedagogiske fag og er snart utdannet barnehagelærer, og har derfor studert en god del pedagogikk. Dette har gitt meg kunnskap om hva som er god undervisning, og sammen med varierte erfaringer med forelesere mener jeg at jeg kan bidra til å utvikle kvaliteten i undervisning på UiS. Til høsten skal jeg ta master i spesialpedagogikk, noe som vil gi meg ytterligere fordypning i et område som jeg mener er viktig å ivareta, også innenfor universitetet.

Bærekraftig campus.
Bærekraftige løsninger er viktig i en så stor organisasjon som UiS. Det er mange mennesker som oppholder seg på campus når det er mulig, og det er viktig at universitetet tilrettelegger for at vi studenter kan ta bærekraftige valg. Her er alt fra muligheter for kildesortering og mattilbud til renovering og utforming av campus viktig.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
I dette vervet er nok hovedutfordringen å representere et mangfold av studenter. Vi er alle ulike og har ulike synspunkter på saker. Ved å representere studentene vil jeg måtte ivareta synspunkter fra hele UiS.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg har tidligere erfaring fra tillitsverv, og vet hva dette innebærer. Jeg har også kunnskap om universitetet som organisasjon fra både studier og verv. I min studietid har jeg vært student ved tre ulike fakulteter på UiS (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, det samfunnsvitenskapelige fakultet, og fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora). Dette har gitt meg tilknytning til og erfaring med flere sider av UiS som universitet, og vil være viktige erfaringer jeg tar med meg inn i dette vervet. Jeg har også studert ved NTNU, og kan derfor sammenligne mellom å være student på to ulike universiteter. I tillegg har jeg erfaring som både student og ansatt ved UiS, og er opptatt av studenters muligheter til å få jobberfaring som er relevante til sine studier gjennom universitetet.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet

Jeg startet i høst på master i City and Regional planning og har en bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur fra Høgskolen på Vestlandet (HVL). Jeg har gjennom min tid som student engasjert meg i studentmiljøet og det er noe jeg vil fortsette med i det kommende året. Jeg ønsker å gjøre dette gjennom universitetsstyret. Som student ved HVL var jeg vara for det tilsvarende høgskolestyret og tok med meg erfaringer, i tillegg til et godt inntrykk av vervet og hva det medbringer. Jeg har derfor lyst til å stille som representant ved UiS. Universitetsstyret er et verv som vil kreve og fortjener en stor innsats, dette er noe jeg er forbered på. I tidligere verv har jeg vært opptatt av å stille opp og legge ned nok tid i vervet, dette er noe jeg vil fortsette med om jeg blir valgt. Jeg tror mine erfaringer både i og utenfor studentpolitikken gir meg kunnskapen som trengs for å gjøre en god jobb i vervet.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Jeg har i min tid ved HVL vært fast representant i Velferdstinget, ved Studenttinget og vararepresentant for Høyskolestyret. I tillegg var jeg styreleder på Studenthuset Meieriet og andre komiteer tilknyttet studentorganisasjonen. Gjennom disse vervene har jeg opparbeidet meg erfaring både innen politikk og administrasjon som kommer godt med i et slikt verv. Jeg ønsket å fortsette mitt engasjementet for student velferden ved UiS og stilte som liste kandidat for Tek-Nat. Der ble jeg valgt inn som fast representant i Studentparlamentet fra januar 2021. I tillegg var jeg også en del av UiS delegasjonen til årets NSO landsmøte. Gjennom vervet i studentparlamentet føler jeg jeg har fått god kjennskap til UiS som organisasjon og gjennom min tidligere erfaringer vil jeg også kunne gjøre en god jobb knyttet til det politiske.

Nevn tre hjertesaker
Jeg tror en representant i universitetsstyret skal jobbe for å utvikle institusjonen, og at sakene som blir tatt opp skal behandlet fra et overordnet perspektiv. Det skal være et fokus på hva som vil gagne UiS og studentene på sikt. Mitt fokus i vervet vil ikke være på personlige hjertesaker, men på den generelle kvaliteten til institusjonen. Jeg tror et sentralt fokus for UiS vil være lærings- og arbeidsmiljøet, som vil være noe jeg ønsker å sette meg inn i. Innenfor dette vil jeg gjerne se mer på hvordan studenter blir behandlet på tvers av studieretninger og fakultet. Et annet eksempel på en sak jeg gjerne vil sette meg inn i er muligheten for praksis i flere studier.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Som tidligere nevnt er dette et verv som vil ta tid, noe jeg er forberedt på. Eller så tror jeg det i første omgang kommer til å være både skummelt men også spennende å få lov til å representere studentene ved UiS på et så høyt nivå. Å være en tillitsvalgt er et stort ansvar som jeg kommer til å ha i bakhodet som representant.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg er opptatt av struktur og planlegging, jeg vil derfor jobbe for å alltid komme godt forberedt og å være en velinformert representant. Ellers liker jeg å arbeide med å sette meg inn i saker som skal behandles og trives med å lese meg opp på aktuelle temaer, lange sakslister vil derfor gå helt fint. Jeg ønsker å være en representant som har meninger som er godt gjennomtenkte! Som representant ønsker jeg også å ha en god dialog med studentstyret og andre som jobber med og for studentene, dette er både for å kunne orienterer og få innspill, en god dialog er viktig for meg! Jeg vil derfor prioritere dette høyt. Takk for at du tok deg til å lese og godt valg!

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Min største motivasjon for å stille til dette vervet, er å bli med på å utvikle Universitetet i Stavanger til å bli ett av de ledende universitetene i Norge. Dette innebærer også et godt studentmiljø hvor studentene sin stemme skal bli hørt. I form av mitt verv som leder av en av de største linjeforeningene ved UiS, med særdeles gode fasiliteter og eget moderne studierom, har jeg sett hvor mye dette har gitt studentene og UiS. Det å kunne videreutvikle dette til flere av linjeforeningene vil være en av mine kjernesaker. Jeg er uredd og liker å frembringe både de kvinnelige stemme og studentene sine stemmer og saker inn til Universitetets øverste beslutningsorgan. Jeg er også god til å lytte til innspill og samarbeide med andre, og det gjerne sammen med StOr. Jeg er motivert for oppgaven og kjenner UiS godt.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Styret til LED (Linjeforeningen for elektro og data): 2020-2021 Funksjonær , 2021- Leder

Dental laboratorium: 2017 – Utvikle komplette kvalitetssikringssystemer Systematisert personalmøter og tilhørende referater. Reorganisere hele produksjonen fra analoge prosesser til digitale prosesser.

2018 –, SATS: Treningsinstruktør.

Nevn tre hjertesaker^
Studenttilværelsen og midler til linjeforeningene
Øke kontakten mellom bedrifter og studenter
Digitalisering av undervisningen som et tilbud også etter Covid-19 pandemien

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?Utfordringer jeg tror jeg kommer til å møte på, vil kunne være oppgaver jeg ikke har kjennskap til eller kunnskap om umiddelbart. Her vil jeg kunne søke råd hvis det viser seg å være viktig for studentene. Det blir en vurdering fra sak til sak, hvor jeg skal sette meg godt inn i hver enkelt sak og være en tydelig kvinnelig stemme.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Har nesten 10 års erfaring som internasjonal toppidrettsutøver i verdenstoppen i motocross. Med dette som bakgrunn har jeg tilegnet meg kunnskap iblant annet sponsorarbeid opp imot bedrifter, foredragsvirksomhet og etablering og drift av eget team bestående av 20 personer. Jeg er flink til å ta lederrollen, organisere og strukturere arbeid og er uredd for å ta nye utfordringer. Jeg vet jeg kunne vært en god bidragsyter når det gjelder engasjement og positivitet. Egenskaper som evnen til å ta avgjørelser, handlekraftig og sette i gang prosesser, er mine sterke sider. Jeg kan håndtere media og er god på kommunikasjon.

Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg er opptatt av å finne løsninger for at alle studenter skal ha det bra, og finner mange gode og kreative muligheter.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har jobbet på NRK, BBC og finn.no. For tiden er jeg styreleder i Stavangerbarnehagenes foreldreforening. Jeg var tillitsvalgt på fakultetsrådet på masterstudiet: Design for Interaktive Media på Middlesex University. Studerer nå økonomi og administrasjon, hvor jeg har vært studentrepresentant i flere fag. Dette er min andre bachelor.

Nevn tre hjertesaker
Streame og lagre alle forelesninger i et godt merket arkiv, slik at studentene kan gå tilbake til samme fag eller tidligere fag når samme tema kommer opp igjen. Standardisering av hvordan foreleserne bruker programvarer på tvers av fag og studieretninger

Smarte, virtuelle læringssystemer i bunn.
Canvas finner frem hva du trenger, når du trenger det, som en personlig sekretær. Eget brukervennlighetsteam på tre ansatte som tilpasser Canvas o.l. Studentrepresentanter påbudt i alle fag, disse samhandler også med brukervennlighetsteamet Studenten i sentrum, hvor målet er at alle som blir tatt opp på et studie på UiS uteksamineres.

Takarealene på UiS er store og kan benyttes til å fremme idrett, helse og trivsel. Man kan med mindre tilpasninger lage gode ballbinger, turnapparater, løpebane, parsellhager, kafeområder og lese- og gruppearbeidsområder i friluft på bygningsmassens tak.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Å få tid til alt.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg har erfaringer med andre løsninger, noe som kan gi meg et unikt perspektiv.