wp-admin

Nyvalgte representanter i universitetsstyret

Valget av studentrepresentanter til UiS styret er nå ferdig, og vi har fått nye representanter for perioden høst 2023 til høst 2024. De faste kandidatene ble Sara Bianca Beitz og Knut Solvig Siv Priscilla Selheim og Jonas Molde Hollund ble vara-representanter.

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved UiS og består av ti representanter, der to av disse er studenter. Studentrepresentantene spiller en avgjørende rolle i styret og representerer studentenes interesser. Styret tar alle de viktigste avgjørelsene som angår UiS og studentene representerer kanskje den viktigste interessegruppen for UiS.

Resultat fra studentvalget

Resultater fra studentvalget ved UiS Studentvalget 2022 ved Universitetet i Stavanger er nå avsluttet. Valget varte fra 17.-28. Oktober, og bestemmer hvem som skal sitte i studentparlamentet. Studentparlamentet består av 19 studentrepresentanter, fordelt på ulike lister. I år hadde vi en oppgang i antallet lister, og økt aktivitet og engasjement fra listene. Listene har vært …

Resultat fra studentvalget Les mer »

Bistandspenger – semesteravgift

Studentbasert internasjonalt bistandsarbeid Som student ved UiS har du mulighet til å støtte studentbasert internasjonalt bistandsarbeid over semesteravgiften. For høstsemesteret i 2022 er det vedtatt at disse midlene skal deles mellom SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og stiftelsen Haydoms Venner.  For å lese mer om SAIH kan du gå inn på sidene deres her.  For …

Bistandspenger – semesteravgift Les mer »

Resultater fra valget av studentrepresentanter til Universitetsstyret

Nyvalgte representanter til Universitetsstyret Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret er et valg der alle studenter som er semesterregistrert kan stille til valg. Studentene kan og stemme på kandidatene. Årets valg foregikk i perioden fra 10 – 20 mai, og det var tre kandidater av hvert kjønn som stilte til valg. Resultatet av årets valg av …

Resultater fra valget av studentrepresentanter til Universitetsstyret Les mer »

Nytt Arbeidsutvalg og Fadderutvalg

Nye tillitsvalgte i Studentorganisasjonen er på plass! Den 12. mai avholdt studentparlamentet sitt årlige valgmøte. Der ble det valgt en rekke ulike tillitsvalgte på ulike nivå. Under finner du en oversikt over hvem som skal lede StOr og Fadder i neste periode.  Arbeidsutvalget i StOr Jonas Molde Hollund Sara Bianca Beitz Joakim R. Ramsland Trioen …

Nytt Arbeidsutvalg og Fadderutvalg Les mer »

KANDIDATER TIL UNIVERSITETSSTYRET

På denne siden kommer det informasjon om søkerne når søknadsfrist er passert Det skal velges to kandidater til Universitetsstyret, en mannlig representant og en kvinnelig representant. I tillegg skal det velges to vara-representanter. Under kan du lese mer om alle kandidatene som vil tale studentenes sak i Universitetsstyret, så fort søknadsfristen er gått ut.