Valgmøte! Femte møte i studentparlamentet
DSC04774

Årets femte møte i studentparlamentet og vårt årlige Valgmøte ble avholdt 29. mai. StOr sitt årlige møte som er et stort brytningspunkt, hvor det som blir det avtroppende arbeidsutvalg skal presentere deres arbeid for det siste året og valg av det påtroppende arbeidsutvalget. 


Av andre større ting ble det vedtatt en Politisk Strategi for perioden 2024-2028, som er en endring fra den gamle Studentstrategien for 2030. Vi tror dette vil være en god endring i våre dokumenter, da det ny vedtatte dokumentet vil komme nærmere det arbeidet som vi i StOr jobber med og vil være et viktig verktøy for hvordan StOr skal arbeide politisk. Parlamentet vedtok også å støtte en innsendt sak fra SAiH om rettferdige skattesystemer rettet mot høyere utdanning.Det siste året har vært et innholdsrikt år for arbeidsutvalget i StOr. Det ble satt rekord i valgoppslutning i oktober med 21,74% valgdeltakelse! Endringer i oppbygningen på bachelorgradsmodellen med mulighet for mer åpenhet og valg av emner. Dokumenter for trygg organisasjon og kommunikasjonsstrategi ble utarbeidet og vedtatt, og et stort arbeid med tillitsvalgsystemet. Arbeidet for mer og bedre studentarealer, inkluderte jobbe for linjeforeningsrom. StOr har vært en aktiv deltaker i arbeidet med grønn omstilling på UiS, vært en viktig brikke i arbeidet med ECIU og dannelsen av ECIU sin egen studentorganisasjon.


Det neste året skjer det mye spennende som StOr kommer til å være tett involvert med. Med innflyttingen i det nye SiS-bygget som det største og viktigste. Arbeidet mot ECIU sin studentorganisasjon og ECIU board meeting som vil foregå i oktober i Stavanger. Dette blir et meget spennende år og det nyvalgte arbeidsutvalget ser frem til det kommende året.

De nye valgte til StOr sitt arbeidsutvalg 24/25 ble: Leder Jakob Meyer Vevatne, Nestleder Knut Solvig, Utdanning Marija Stevkovska Pedersen og til Velferds- og læringsmiljøansvarlig ble Karl-Erik Ringsell Martinsen valgt. Et svært motivert arbeidsutvalg og en gjeng som gleder seg stort på å formelt ta over stafettpinnen fra 1. Juli!


Som Faddersjef for Fadder 2025 ble Leiv Kåre Larsen valgt, men
organisatorisk og Event nestledere ble ikke valgt. Dette er to posisjoner som vil
være mulig å søke på over sommeren og de vil bli valgt tidlig på høsten.

 

Det ble også valgt flere andre studentrepresentanter til
sentrale verv på UiS. Deriblant studentrepresentanter til Læringsmiljø- og
Utdanningsutvalget, museumsstyret til Arkeologisk museum og flere. Er du
interessert i å ha et verv for å representere studentene, ta gjerne kontakt med
oss!


Det nyvalgte arbeidsutvalget, fra v: Nestleder: Knut Solvig, Leder Jakob Meyer Vevatne, Velferd- og læringsmiljøansvarlig: Karl-Erik Ringsell Martinsen og Utdanningsansvarlige: Marija Stevkovska Pedersen


Neste parlamentsmøte finner sted 19. juni, dette vil være et heldigitalt møte hvor følgende saker skal opp: budsjett til Fadder 2024, 40 kroner saken, regnskap StOr og sommerfullmakt.