Forfatter: wp-admin

 • Nyvalgte representanter i universitetsstyret

  Nyvalgte representanter i universitetsstyret

  Valget av studentrepresentanter til UiS styret er nå ferdig, og vi har fått nye representanter for perioden høst 2023 til høst 2024. De faste kandidatene ble Sara Bianca Beitz og Knut Solvig Siv Priscilla Selheim og Jonas Molde Hollund ble vara-representanter.

 • Vi rekrutterer til arbeidsutvalget og fadderutvalget!

  Vi rekrutterer til arbeidsutvalget og fadderutvalget!

  Har du lyst til å være med å påvirke universitetet og utvikle utdanningene og læringsmiljøet på UiS? Har du lyst til å arrangere Fadderfestivalen 2024? Da har du muligheten nå!

 • Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret

  Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret

  Universitetsstyret er det øverste organet ved UiS og består av ti representanter, der to av disse er studenter. Studentrepresentantene spiller en avgjørende rolle i styret og representerer studentenes interesser. Styret tar alle de viktigste avgjørelsene som angår UiS og studentene representerer kanskje den viktigste interessegruppen for UiS.

 • Uttalelse fra studentparlamentet

  Uttalelse fra studentparlamentet

  Studentparlamentet har vedtatt en resolusjon om rettferdig behandling av kjønnsinkongruens.

 • Resultat fra studentvalget

  Resultat fra studentvalget

  Resultater fra studentvalget ved UiS Studentvalget 2022 ved Universitetet i Stavanger er nå avsluttet. Valget varte fra 17.-28. Oktober, og bestemmer hvem som skal sitte i studentparlamentet. Studentparlamentet består av 19 studentrepresentanter, fordelt på ulike lister. I år hadde vi en oppgang i antallet lister, og økt aktivitet og engasjement fra listene. Listene har vært…

 • Stil til valg i Studentparlamentet 2022

  Still til valg! Har du gode ideer og meninger om hvordan Universitetet i Stavanger kan bli så bra som mulig for studentene? Da trenger Studentparlamentet DEG!Hva er studentparlamentet tenker du kanskje? Jo, det er det øverste organet i studentdemokratiet på UiS. Per i dag består parlamentet av 19 kandidater fordelt på fire ulik lister; TekNat…

 • Bistandspenger – semesteravgift

  Bistandspenger – semesteravgift

  Studentbasert internasjonalt bistandsarbeid Som student ved UiS har du mulighet til å støtte studentbasert internasjonalt bistandsarbeid over semesteravgiften. For høstsemesteret i 2022 er det vedtatt at disse midlene skal deles mellom SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og stiftelsen Haydoms Venner.  For å lese mer om SAIH kan du gå inn på sidene deres her.  For…

 • Resultater fra valget av studentrepresentanter til Universitetsstyret

  Resultater fra valget av studentrepresentanter til Universitetsstyret

  Nyvalgte representanter til Universitetsstyret Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret er et valg der alle studenter som er semesterregistrert kan stille til valg. Studentene kan og stemme på kandidatene. Årets valg foregikk i perioden fra 10 – 20 mai, og det var tre kandidater av hvert kjønn som stilte til valg. Resultatet av årets valg av…

 • Nytt Arbeidsutvalg og Fadderutvalg

  Nytt Arbeidsutvalg og Fadderutvalg

  Nye tillitsvalgte i Studentorganisasjonen er på plass! Den 12. mai avholdt studentparlamentet sitt årlige valgmøte. Der ble det valgt en rekke ulike tillitsvalgte på ulike nivå. Under finner du en oversikt over hvem som skal lede StOr og Fadder i neste periode.  Arbeidsutvalget i StOr Jonas Molde Hollund Sara Bianca Beitz Joakim R. Ramsland Trioen…

 • KANDIDATER TIL UNIVERSITETSSTYRET

  KANDIDATER TIL UNIVERSITETSSTYRET

  På denne siden kommer det informasjon om søkerne når søknadsfrist er passert Det skal velges to kandidater til Universitetsstyret, en mannlig representant og en kvinnelig representant. I tillegg skal det velges to vara-representanter. Under kan du lese mer om alle kandidatene som vil tale studentenes sak i Universitetsstyret, så fort søknadsfristen er gått ut.