Innkalling til tredje parlamentsmøte

Invitasjon til tildelingsmøte 14 februar Her kommer innkalling til tredje møte i studentparlamentet. Møtet er satt til 21 mars og starter klokken 16.00. Det vil bli servert mat til møtet. Møtested annonseres med sakspapirer. Saker som ønskes vurdert av arbeidsutvalget må sendes til denne e-posten innen 7 mars. Sakspapirene sendes ut 14 mars. Dere må […]

Innkalling til tildelingsmøte 14. februar

Linjeforeninger og studentorganisasjoner som har søkt om driftsmidler inviteres til å bli med på tildelingsmøtet 14. februar. Møtet starter 16.30 for gjester som vil delta.

Første møte i studentparlamentet

Første møte i studentparlamentet Den 24. januar ble årets første møte i studentparlamentet avholdt med stor spenning etter høstens rekordoppslutning på imponerende 21,74%. Det nye parlamentet består av seks ulike lister. Nytt av året er at Sosialdemokratisk Liste (Sosdem) er gjennoppstått som liste i studentparlamentet.  De øvrige listene er Teknat-listen (TN), Blå liste (BL), Venstrealliansen […]

Ny rekord i studentvalget

Studentparlamentet er styret til Studentorganisasjonen ved UiS. Valget er nå over, rekorden er slått og vinneren ble Teknat-listen, som fikk 5 av 19 plasser. Oppslutningen ble 21, 74 prosent, noe som er klart høyest i landet og rekord på UiS.

Nyvalgte representanter i universitetsstyret

Valget av studentrepresentanter til UiS styret er nå ferdig, og vi har fått nye representanter for perioden høst 2023 til høst 2024. De faste kandidatene ble Sara Bianca Beitz og Knut Solvig Siv Priscilla Selheim og Jonas Molde Hollund ble vara-representanter.

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved UiS og består av ti representanter, der to av disse er studenter. Studentrepresentantene spiller en avgjørende rolle i styret og representerer studentenes interesser. Styret tar alle de viktigste avgjørelsene som angår UiS og studentene representerer kanskje den viktigste interessegruppen for UiS.

Resultat fra studentvalget

Resultater fra studentvalget ved UiS Studentvalget 2022 ved Universitetet i Stavanger er nå avsluttet. Valget varte fra 17.-28. Oktober, og bestemmer hvem som skal sitte i studentparlamentet. Studentparlamentet består av 19 studentrepresentanter, fordelt på ulike lister. I år hadde vi en oppgang i antallet lister, og økt aktivitet og engasjement fra listene. Listene har vært […]

Stil til valg i Studentparlamentet 2022

Still til valg! Har du gode ideer og meninger om hvordan Universitetet i Stavanger kan bli så bra som mulig for studentene? Da trenger Studentparlamentet DEG!Hva er studentparlamentet tenker du kanskje? Jo, det er det øverste organet i studentdemokratiet på UiS. Per i dag består parlamentet av 19 kandidater fordelt på fire ulik lister; TekNat […]