Rescuebet

If you affection casino poker and are looking for only the good scenario to residence your texas hold’em snacks, you might want to consider designing a tallor made wooden texas hold’em computer chip circumstance. In 2021, online casino casinos want to stand away from the bunch whenever they can.

Nyvalgte representanter i universitetsstyret

Valget av studentrepresentanter til UiS styret er nå ferdig, og vi har fått nye representanter for perioden høst 2023 til høst 2024. De faste kandidatene ble Sara Bianca Beitz og Knut Solvig Siv Priscilla Selheim og Jonas Molde Hollund ble vara-representanter.

Management’s ‘Overt Absence Of Issue’ For Worker Wellness And Security Places Non

Playing has long been 1 of the primary person hobbies inside of almost every state inside of the entire world, and seeing that the World wide web has turn into more technically sophisticated, business people the entire world above include programmed online gambling house game titles to entertain people young and old on every spot… Fortsett å lese Management’s ‘Overt Absence Of Issue’ For Worker Wellness And Security Places Non

Vi rekrutterer til arbeidsutvalget og fadderutvalget!

Har du lyst til å være med å påvirke universitetet og utvikle utdanningene og læringsmiljøet på UiS? Har du lyst til å arrangere Fadderfestivalen 2024? Da har du muligheten nå!

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved UiS og består av ti representanter, der to av disse er studenter. Studentrepresentantene spiller en avgjørende rolle i styret og representerer studentenes interesser. Styret tar alle de viktigste avgjørelsene som angår UiS og studentene representerer kanskje den viktigste interessegruppen for UiS.

Engadget Is At this point A fabulous Element Of Verizon Multimedia

Casino is the most pleasure and leisure task of many bettors in the casinos on the web.

Uttalelse fra studentparlamentet

Studentparlamentet har vedtatt en resolusjon om rettferdig behandling av kjønnsinkongruens.

Gambling establishment Software program Basics

The blinking lighting and appliances and exciting jingles in casinos might encourage risky decision-making and potentially promote problem gambling behaviour, hints new research from the University of English Columbia. There are loads of different casino sites offering totally free games to players, and this raises an important question: which of these sites is the most… Fortsett å lese Gambling establishment Software program Basics

Resultat fra studentvalget

Resultater fra studentvalget ved UiS Studentvalget 2022 ved Universitetet i Stavanger er nå avsluttet. Valget varte fra 17.-28. Oktober, og bestemmer hvem som skal sitte i studentparlamentet. Studentparlamentet består av 19 studentrepresentanter, fordelt på ulike lister. I år hadde vi en oppgang i antallet lister, og økt aktivitet og engasjement fra listene. Listene har vært… Fortsett å lese Resultat fra studentvalget

Stil til valg i Studentparlamentet 2022

Still til valg! Har du gode ideer og meninger om hvordan Universitetet i Stavanger kan bli så bra som mulig for studentene? Da trenger Studentparlamentet DEG!Hva er studentparlamentet tenker du kanskje? Jo, det er det øverste organet i studentdemokratiet på UiS. Per i dag består parlamentet av 19 kandidater fordelt på fire ulik lister; TekNat… Fortsett å lese Stil til valg i Studentparlamentet 2022