Kultur-listen

Vi ønsker å bedre det kulturelle tilbudet for alle studentene i Stavanger. Denne listen represtenterer de ulike behovene hos studenter ved Fakultetet for Utøvende Kunstfag på Campus Bjergsted, men listen vil også være relevante for andre studierettninger.

Nøkkelsaker

 

 Bedre campus på UiS.

1) Nytt bygg på Campus Bjergsted som møter kapasitet- og kvalitetsbehovet. Det vil si nye bandrom, øvingsrom, dansesaler og treningsrom.

2)Utvide tilbud i kantinen på Bjergsted, for eksempel tilbud om varmmat og rimeligere priser.

 

Øke kulturtilbud som student i Stavanger

3)Bedre studentpriser og studentmedlemskap på ulike konsertscener i Stavanger

Spesifisert helsetilbud for studenter

4)Rabbatert pris hos fysioterapaut, kiropraktor, sammtaletilbud, logoped og lignende tilpassa det studiet du går på.

 

Økt sammarbeid mellom Campus Ullanhaug og Bjergsted

5)Gratis tilbud om musikk- og danseundervisning av studenter for sudenter.

6)I større grad bruke studenter fra Bjergsted i arrangement på Ullanhaug.

7)Gjør sport mer tilgjengelig for alle studenter ved UiS uansett studierettning og hvor du bor.

 

Utstyr til studenter

8)Utvide tilbudet for å leie nødvendig utstyr gjennom skolen. For eksempel å leie mikrofoner, kamera, kostymer, lys eller instumenter via biblioteket.

9)Gi alle studenter mulighet for gratis eller rabbatert pris på programvarer/applikasjoner som vil gjøre studiehverdagen lettere for studenten.