12. Mai 2017 vedtok studentparlamentet ved UiS at StOrs hederspris, som ble opprettet for å hedre og kun er delt ut til Rolf Ringdahl, skulle omdøpes til Rolf Ringdahl prisen.

Rolf Ringdahl, studentenes beste venn ved UiS, går av med pensjon i dag. I den anledning ble StOrs hederspris omdøpt til Rolf Ringdahl-prisen. Rolf har gjennom sitt virke ved UiS lagt ned en enestående innsats for studentmiljøet! Han har blant annet æren for at vi fikk Studentenes Hus og for at Tappetårnet kunne åpne i byggets første etasje, noe som har vært avgjørende for den gode utviklingen studentmiljøet ved UiS har hatt de siste årene.

Her er et utdrag fra prisens statutter:

§ 1 Denne utmerkelsen tildeles som belønning for en ekstra innsats over lengre tid for StudentOrganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
§ 2 Denne utmerkelsen er den høyeste utmerkelsen StudentOrganisasjonen StOr kan tildele en person for deres innsats
§ 3 Alle studenter ved Universitetet i Stavanger, gjeldende- og tidligere organisasjonskonsulenter og gjeldende- og tidligere medlemmer av StOrs Arbeidsutvalg kan nominere personer til denne utmerkelsen
§ 4 Utmerkelsen kan kun tildeles en person som et enstemmig Arbeidsutvalg i StOr har innstilt på
§ 5 Det er Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger som fatter den endelige avgjørelsen om hvem som skal motta utmerkelsen, og vedtaket krever 2/3 flertall

Vi takker Rolf Ringdahl for det gode samarbeidet, og ønsker Roar Inge Huseby som fra i dag er den nye bygg- og forvaltningdirektøren ved UiS hjertelig velkommen.