StOr - Studentorganisjasjonen i Stavanger - logo
Om oss

Kontaktinfo

Kontaktinfo
Joakim R. Ramsland 
leder@stor.uis.no
51 83 24 00

 

Kontaktinfo

Kontaktinfo
Jakob Meyer Vevatne 
nestleder@stor.uis.no
51 83 24 03

Kontaktinfo

Kontaktinfo
Marija S. Pedersen
utdanning@stor.uis.no
51832107

Kontaktinfo

Kontaktinfo
Mathilde A. Severinsen
laringsmiljo@stor.uis.no
51 83 21 06

Kontaktinfo

Kontaktinfo
Mikael Johnsen 
mikael.johnsen@uis.no
51 83 24 02

 

Som student ved Universitetet i Stavanger (UiS) er du automatisk medlem i studentorganisasjonen StOr. Vi jobber for å ivareta studentens faglige, demokratiske og sosiale behov og rettigheter gjennom å tale studentenes sak og tilrettelegge for studentmedvirkning på alle arenaer ved UiS. StOr er tilrettelegger for studenter UiS, gjennom valg av tillitsvalgte til styrer, råd og utvalg. StOr har også et tett samarbeid med Universitetsledelsen og Universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

StOr er også paraplyorganisasjonen til Universitetets studentorganisasjoner og linjeforeninger. Dette innebærer at StOr har ansvaret for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesser så vel som faglige behov. I dag er det over 75 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer dere til å starte flere. Sjekk ut denne siden for mer info. 

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget i StOr består av fire honorerte fulltidsverv som er valgt av studentparlamentet ved UiS. Vi har en leder, en nestleder, en utdanningsansvarlig og en velferds- og læringsmiljøansvarlig. Studentparlamentet velger arbeidsutvalg på det siste parlamentsmøtet i vårsemesteret og vedtar samtidig hva vi skal jobbe med det kommende året gjennom et arbeidsprogram. Vi har også en organisasjonskonsulent som er fast ansatt og jobber med administrative oppgaver.