Om oss

Kontaktinfo
Sara Bianca Beitz
leder@stor.uis.no
51 83 24 00

 

Kontaktinfo
Joakim R. Ramsland 
laringsmiljo@stor.uis.no
51 83 24 03

Kontaktinfo
Jonas Molde Hollund
utdanning@stor.uis.no
51 83 24 01

Kontaktinfo
Mikael Johnsen 
mikael.johnsen@uis.no
51 83 24 02

 

Som student ved Universitetet i Stavanger (UiS) er du automatisk medlem i studentorganisasjonen StOr. Vi jobber for å ivareta studentens faglige, demokratiske og sosiale behov og rettigheter gjennom å tale studentenes sak og tilrettelegge for studentmedvirkning på alle arenaer ved UiS. StOr er tilrettelegger for studenter UiS, gjennom valg av tillitsvalgte til styrer, råd og utvalg. StOr har også et tett samarbeid med Universitetsledelsen og Universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

StOr er også paraplyorganisasjonen til Universitetets studentorganisasjoner og linjeforeninger. Dette innebærer at StOr har ansvaret for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesser så vel som faglige behov. I dag er det nærmere 60 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer dere til å starte flere. Sjekk ut denne siden for mer info. 

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget i StOr består av tre honorerte fulltidsverv som er valgt av studentparlamentet ved UiS. Vi har en leder og to nestledere med utdypende roller, utdanning og læringsmiljø. Studentparlamentet velger arbeidsutvalg på det siste parlamentsmøtet i vårsemesteret og vedtar samtidig hva vi skal jobbe med det kommende året gjennom et arbeidsprogram. Vi har også en organisasjonskonsulent som er fast ansatt og jobber med administrative oppgaver.