Studentliv

 

ENGASJER DEG
Studentsidene på Facebook

Studentsamskipnaden SiS
Si ifra 
Studentombudet 
Rabatter
Helsetjenester
Organisasjoner 
Lag en ny organisasjon

 

Studenthverdag

Mange kan nok kjenne seg igjen i at det som ny student er nye man skal venne seg til og sette seg inn i. For mange er det første gang de bor borte fra familien. Noen flytter inn på hybel, mens andre flytter inn i kollektiv, enten med venner eller med helt tilfeldige studenter som er i samme situasjon. Studiene er viktig, men det er mye mer til studiehverdagen enn bare å sitte på lesesalen, i biblioteket eller være i forelesning. Vi har samlet ulik informasjon som er nyttig for dere. Her kan du finne informasjon om helsetilbud, Studentsamskipnaden, Velferdstinget og studentrabatter, Studentombudet og Studentpresten. Hvis du har behov for å gi universitetet tilbakemelding finner du også informasjon og link til Si ifra-systemet. Å engasjere seg i en studentorganisasjon eller linjeforening er noe enhver student bør gjøre i løpet av studietiden. Det er en enkel måte til å knytte bekjentskaper og bygge nettverk på tvers av studier. I tillegg til å lære om spesifikke oppgaver knyttet til driften av en organisasjon, lærer man også mye om seg selv og det å jobbe med andre.

Organisasjons hverdag

I hjertet av studentaktiviteten på UiS har vi de engasjerte studentene som driver linjeforeninger og studentorganisasjoner. De jobber Vi har samlet informasjon som er relevant for organisasjonslivet på universitetet her. Det aller meste av den studentdrevne aktiviteten på UiS er arrangert av studentene i disse foreningene og organisasjonene. Informasjon om sosialt støttefond, Velferdstinget og hvilke andre organisasjoner som finnes på universitetet er bare noe av informasjonen vi gar samlet i menyen over for å gjøre det litt enklere for organisasjonene å finne det de trenger. 

Er det noe du ikke finner ut av eller noe annet vi kan hjelpe deg med? Ikke nøl med å ta kontakt.