Innkalling, sakspapirer og protokoller

Møtekalenderen for vårsemesteret:

Første møte: 24.01.2024
Andre møte: 14.02.2024
Tredje møte: 21.03.2024
Fjerde møte: 08.05.24
Valgmøte: 29.05.2024
Ekstraordinært møte: 19.06.24

Her er innkalling til femte møte i studentparlamentet.

Dette er et digitalt møte og man logger seg inn med lenken nedenfor. 
Møtet starter 16:00, det er planlagt at det varer til 17:00. Noe endring kan forekomme.  

Saker:
Revidert budsjett fadder
Regnskap StOr
40 kr ordning
Sommerfullmakt

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams Trenger du hjelp?

Bli med i møtet nå

Møte-ID: 372 359 786 671
Passord: uuvATv

Protokoller fra tidligere møter