Innkalling, sakspapirer og protokoller

Innkalling og sakspapirer

Protokoller

Her er innkalling til tredje møte i studentparlamentet.

Møtet er satt til 21 mars og starter klokken 16.00. Det vil bli servert mat til møtet. Møtested annonseres med sakspapirer.
Saker som ønskes vurdert av arbeidsutvalget må sendes til denne e-posten innen 7 mars. Sakspapirene sendes ut 14 mars.
Dere må melde dere på til møtet på grunn av matbestilling. Dersom de faste representantene ikke kan stille på møtet må de gi beskjed til listelederen sin slik at en får sikret at vara-representantene kan stille.

Møtekalenderen for vårsemesteret:

Første møte: 24.01.2024
Andre møte: 14.02.2024
Tredje møte: 21.03.2024
Fjerde møte: 08.05.24
Valgmøte: 29.05.2024

Sakspapirer til møtet finner dere her senest 14 mars