Innkalling, sakspapirer og protokoll

Innkalling og sakspapirer

Møter i studentparlamentet
høst 2023

Protokoller


Foreløpige saker til første møte er 

Rapport sommerfullmakt 
Økonomirapport StOr 
Revidert budsjett StOr 
Regnskap StOr og Fadder 
 

 


Møtekalenderen for høsten er ikke satt enda. 

Innkalling og Sakspapirer 26.02.20
Vedtekter fadder som egen organisasjon vedtatt av SP 24.04.19
Studentenes strategi Studiekvalitet vs Effektivitet
Forslag til vedtekter for StOr når fadder blir egen organisasjon
Resultatrapport 2019 StOr
Resultatrapport 2019 Fadder
Forretningsorden gjeldene av 16 februar 2019
Forslag til revidert forretningsorden
Forslag til vedtekter for fadder som egen organisasjon
Resolusjon – vannstasjoner
Resolusjon – Lavterskeltilbud psykisk helse


Innkalling og Saksliste 27.11.19
Forslag til budsjett 2020
Søknadstekst fra Unicef
Søknadstekst fra SAIH
Halvårsrapport for høstsemesteret 2019
Half yearly rapport
Innstilling fra valgkomiteen
Kapittel UiS i Samfunnet 2030
Chapter UiS in the Community 2030
Studiekvalitet vs effektivitet
Quality of Study vs. Efficiency
Halvårsrapport KK

Innkalling og Sakliste til Studentparlamentsmøte 09.10.19
Forslag til nytt valgreglement
Rapport Fadderfestivalen 2019
UiS i samfunnet 2025 fra 2012

Innkalling og saksliste til Studentparlamentsmøte 28.08.19
Endringer i økonomireglement
Halvårs økonomirapport for StOr
Resultatrapport
StOr økonomireglement 2018 med endringer
StOr økonomireglement forslag høst 2019
Studentstrategi 2025

Innkalling og saksliste ekstraordinært Studentparlamentsmøte 07.06.19
Vedtak om ekstraordinært parlamentsmøte
Innstilling Fadder nestleder

Innkalling og saksliste 15.05.19
23-19 Revisors beretning 2018
Forklaring resultatrapport
24-19 Budsjett 2019
29-19 Prinsipprogram StOr 2019-2021
29-19 Program of Principles StOr 2019-2021
Orientering Fadder – Miljøtiltak Fadder 2019
Orientering fra SiS ang bokpakker SiS bok

Innkalling og Saksliste 20.03.2019
Orienteringer fra StOr leder
13-19 StOr leder inn i rektors ledelsesmøter på UiS
13-19 President of StOr attending leader meetings at UiS
14-19 Flere stikkontakter på campus 
15-19 Bokpakker til alle studier 
15-19 Book packages in all studies
16-19 Deltakelse under Fadderuken
16-19 Participation at the Fadderfestival
17-10 Integration of international Students

Innkalling og saksliste 16.02.2019

– Orienteringer fra arbeidsutvalget 
– 01-19 Halvårsrapport for høstsemesteret 2018
– 02-19 Rapport studentvalget 2018
– 03-19 Valgkomiteens innstilling til KK 2019
– 04-19 Resolusjon for en mer forutsigbar studiehverdag
– 09-19-1 Forslag til ny forretningsorden 2019
– 09-19-2 Endringer i forretningsorden
– 10-19 Resolusjon om medisinutdanning ved UiS

07.12.18 Saksliste ekstraordinært

– 55-18-3 Rapport Fadderfestivalen 2018
– 55-18-5 Samlet dokument, spm og svar
– 55-18-6 Spørsmål fra Studentparlamentet
– 55-18-7 Svar fra tidligere faddersjef
– 55-18-8 PSS Rapport

19.11.18 Saksliste

– 55-18-4 Endelig resultatrapport Fadder 2018 opp mot budsjett, Fadder 2018
– 59-18-1 Budsjett Fadder 2019
– 59-18-2 Utdypende forklaring til inntekter i budsjett
– 59-18-3 Utdypende forklaring til kostnader i budsjett
– 59-18-4 Begrunnelse for bruk av t-skjorter
– 59-18-5 Mål og visjoner Fadder 2019
– 60-18 StOr økonomireglement 2018
– 61-18-1 Arbeidsavtale Leder for Fadder i StOr
– 61-18-2 Arbeidsavtale Nestleder for Fadder i StOr
– 64-18-1 Resolusjon, nyskapende utdanningsløsninger
– 66-18 Halvårsrapport fra KK H18
– 68-18 Resolusjon om Psykisk Helse ved UiS

10.10.18 Saksliste

– 10.10.18 StOr orienterer ved leder
– 10.10.18 StOr orienterer ved Nestleder for Læringsmiljø
– 54-18 StOr-rapport om SHoT 2018
– 55-18 Fadder rapport 2018, kommentar fra AU
– 55-18 Fadder rapport 2018, ikke godkjent
– 55-18-2 Resultatrapport per oktober, Fadder 2018
– 56-18 Fadder som egen organisasjon

13.09.18 Saksliste

– 13.09.18 StOr orienterer ved leder
– Vedlegg 34-18-1 Dagens Økonomireglement
– Vedlegg 34-18-2 Revidert økonomireglement
– Vedlegg 48-18-1 Halvtårsrapport
– Vedlegg 48-18-2 Budsjett opp mot halvtårsrapport

Innkalling med sakspapir 11.mai 2018

– Leder av StOr orienterer
– Orientering Nestleder for Læringsmiljø av StOr 
– Vedlegg 23-18-1 Rapport fra valgkomiteen 2018
– Vedlegg 24-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Leder
– Vedlegg 25-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Læringsmiljø
– Vedlegg 26-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Utdanning
– Vedlegg 27-18-1 Valgkomiteens innstilling Faddersjef
– Vedlegg 28-18-1 Innstilling fra Valgkomiteen Universitetsstyrerepresentanter
– Vedlegg 33-18-1 Brev fra regnskapsfører
– Vedlegg 34-18-1 Dagens Økonomireglement
– Vedlegg 37-18-1 Kontrollkomiteen sin halvårsrapport
– Vedlegg 38-18-1 Forslag vedteksendringer
– Vedlegg 38-18-2 Vedtekter fullstendig forslag
– Vedlegg 38-18-3 Dagens vedtekter
– Vedlegg 39-18-1 Arbeidsprogram 2017-2018
– Vedlegg 39-18-2 Handlingsplan 2018-2019
– Vedlegg 40-18-1 Stillingsbeskrivelse Leder
– Vedlegg 40-18-2 Stillingsbeskrivelse Organisatorisk Nestleder
– Vedlegg 40-18-3 Stillingsbeskrivelse Politisk Nestleder
– Vedlegg 42-18-1 Kolliderende eksamener

Innkalling med sakspapir 09.april 2018

– Vedlegg Opprinnelig mail
– Vedlegg Åpent brev til styret og ledelsen ved UiS

Innkalling med sakspapir 20.mars 2018

– Vedlegg Budsjett revidert-StOr
– Vedlegg Fadderbudsjett Revidert 2018.1.2
– Vedlegg GRUPPEROM
– Vedlegg Leder
– Vedlegg Organisatorisk-Nestleder
– Vedlegg Politisk-Nestleder
– Vedlegg Orientering
– Vedlegg Sak om Studentkoppen til Studentparlamentet
– Vedlegg til budsjettet inntekter for fadderfestivalen 2018
– Vedlegg til Revidert budsjettet utgifter for fadderfestivalen 2018
– Vedlegg Åpent brev til styret og ledelsen ved UiS

Innkalling med sakspapir 18.februar 2018

– Orienteringer fra Arbeidsutvalget i StOr 
– Vedlegg Resolusjon-Ståoppforakademiskfrihet
– Vedlegg Retningslinjer for begrunnelse

Innkalling med sakspapir 22.november 2017

– Vedlegg 47-17.1 Fadderbudsjett 2018
– Vedlegg 47-17.2 Vedlegg til inntekter
– Vedlegg 47-17.3 Vedlegg til utgifter
– Vedlegg 49-17.1 Endringer i vedtektene (visning)
– Vedlegg 49-17.2 Endringer i vedtektene (endelige)
– Vedlegg 50-17.1 Arbeidsgruppens innstilling
– Vedlegg 52-17.1 Rapport KK
– Vedlegg 53-17.1 Arbeidsprogram uthevet
– Vedlegg 53-17.2 Rapport – Arbeidsprogrammet
– Vedlegg 54-17.1 CAIA 14-17
– Vedlegg 54-17.2 CAIA 18-21
– Vedlegg 55-17.1 Resolusjon – sexolog
– Vedlegg 57-17.1 Sak fra Environmentalist
– Vedlegg Arbeidsutvalgets orientering

Innkalling med sakspapir 18.oktober 2017

– Vedlegg Arbeidsutvalgets orientering til Studentparlamentet
– Vedlegg Course of Action for International Affairs
– Vedlegg Fadder Rapport 2017
– Vedlegg Resolusjon om tilretteleggingstilbudet for studenter med nedsatt funksjonsevne ved UiS

Innkalling med sakspapir 13.september 2017

– Vedlegg Orientering AU
– Vedlegg invitasjon til møte for 20 kr-ordningen
– Vedlegg Orientering til eventueltsak 39
– Vedlegg Sommerfullmakt
– Vedlegg Resolusjon Kjønnsnøytrale toaletter.pdf