StOr søker nytt arbeidsutvalg, fadderutvalg og medlem i kontrollkomiteen

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger skal velge nye studenter til arbeidsutvalget, fadderutvalget og kontrollkomiteen! Dette er en unik mulighet til å være med å påvirke og utvikle universitetets utdanninger og læringsmiljø, samtidig som en kan bidra til å skape og utvikle en spennende studentby og -kultur i Stavanger. Vi håper derfor at nettopp du har lyst til å stille til valg!

Arbeidsutvalget er ansvarlig for å drive studentorganisasjonen, og jobbe tett med universitetsledelsen for å forbedre studiehverdagen for alle studenter. Her vil dere få muligheten til å påvirke utviklingen av utdanninger og læreprosesser, og jobbe for at studentene har en god og trivelig hverdag på universitetet. Dette er ett verv som frikjøper deg fra studiene, dvs at du får lønn og må søke permisjon fra studiene.

Fadderutvalget har ansvaret for å arrangere Fadderuken i 2025, en av de mest spennende og hektiske ukene i studiehverdagen. Her kan en være med på å skape en unik opplevelse for nye studenter ved universitetet, og sørge for at de føler seg velkommen og inkludert fra dag én. Fadderutvalget velger resterende Fadderstyre og leder Fadderuken 2025. Dette er ett verv der du kan studere samtidig som du jobber med Fadder.

Kontroll- og kvalitetskomiteen skal delta på møter i Studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter. Komiteen skal sørge for at parlamentsmøter blir utført i tråd med styringsdokumentene, og fungerer derfor som en vakthund. Videre skal komiteen også påse at StOrs politikk føres i tråd med vedtak og handlingsplaner. Dette er ett verv du kan ha ved siden av studiene.

Vi oppfordrer alle interesserte studenter til å stille til valg, uavhengig av studieretning eller tidligere erfaring med studentorganisasjoner. Dette er en mulighet til å bli kjent med nye mennesker, utvikle personlige og faglige ferdigheter, og ha det gøy på samme tid! Vi gleder oss til å se hvem som blir valgt, og til å se hva det nye arbeids- og fadderutvalget vil bidra med for å gjøre Universitetet i Stavanger til et enda bedre sted å studere.

For å søke på stillingene må du ha gyldig studierett ved UiS for vårsemesteret 2024! Søknadsfrist er 05 mai 2024!

Send oss gjerne en mail om du lurer på noe ang søknaden eller stillingen på valgkomite@stor.uis.no
Dersom du har konkrete forespørsler knyttet til stillingene, kan du ta kontakt med leder@stor.uis.no 
Hilsen oss i valgkomiteen 🙂