StOr - Studentorganisjasjonen i Stavanger - logo

Studentpresten

                                                 Kontaktinformasjon:
                                                   Sigbjørn Rydland Jårvik
                                                  sigbjorn.jarvik@uis.no
                                           Facebook: Studentprest i Stavanger  
                                               

Studentprest Sigbjørn Jårvik er tilgjengelig for alle
studenter uavhengig av hvilket livssyn eller religiøs tilhørighet du har som student.

Studentpresten er ansatt av den norske kirke, og samarbeider
med UIS, BI, VID, Kunstskolen i Rogaland og SIS.

 Noen å snakke med?
Studentlivet kan være fint og noen ganger krevende. Det kan handle om vanskelige valg, spørsmål om livssyn og tro, kjærlighet, sorg eller mening.

Når vi deler og gir språk til våre erfaringer, skjer det
ofte noe med oss. En lettelse, en avklaring, mindre kaos eller vi føler oss
sterkere. Slik vokser vi som mennesker. Det er et arbeid vi sjelden kan gjøre alene. Send e-post for å avtale samtaletid eller stikk innom på
Studentenes Hus og sjekk om kontordøren er åpen.

Studentpresten har taushetsplikt!

 Sigbjørn holder til i 2.etasje på Studentenes Hus på
Ullandhaug og kan treffes hverdager kl. 09:00 – 15:00. Han drar til BI eller VID etter avtale.

UIS.no