NÅ ER DET STUDENTVALG

Stem ved Studentvalget!

Vil du være med å påvirke hva Studentorganisasjonen skal jobbe med? Er du misfornøyd med noe? Finn din liste og stem ved studentvalget 2022
Tillitsvalgte - tre kvinner og en mann

UiS-studentene er best i Norge på å stemme i studentvalget. Under finner du listene du kan stemme på!! Bli med på vinnerlaget ved å avlegge DIN stemme i oktober! Du kan vinne premier ved å stemme! 

Venstrealliansen

Venstrealliansen (VA) er en demokratisk sosialistisk, feministisk og miljøforkjempende organisasjon. Vi kjemper for en bedre hverdag for studentene ved UiS. Vi ønsker å gjøre det bedre for deg som student å være student her i Stavanger. Dette blant annet ved å øke studiestøtten, opprette flere studentboliger og gjøre universitetets campus’ bedre å studere på. Vi vil da blant annet ha flere stikkontakter i forelesningssalene og vannautomater tilgjengelig i sentrale bygg. I tidligere perioder har Venstrealliansen vært en aktiv stemme i Studentparlamentet. Dette ønsker vi å fortsette med, og håper derfor på din støtte til å representere studentene på UiS i år også.

Teknat-liste

Teknat-listen ble opprettet for å representere studenter med studieretning innen real- og ingeniørfag. Vi ønsker å fremme studentenes meninger og behov. Eller er vi også opptatt av innovasjon og verdiskapning innen forskning.

Trust me I’m an engineer!

ISU List

ISU List is focusing on solving the problems that international students face during the year and before they come to university. The problems we focus on in our list have been designed to facilitate the experience of all students as well as international students. In order to increase the learning experience and benefit more, we give priority to issues such as increasing the book options in the library, reintroducing the B1 and B2 levels of Norwegian courses.

Kultur-listen

Vi ønsker å bedre det kulturelle tilbudet for alle studentene i Stavanger. Denne listen represtenterer de ulike behovene hos studenter ved Fakultetet for Utøvende Kunstfag på Campus Bjergsted, men listen vil også være relevante for andre studierettninger.

Liberal moderat liste

Liberalmoderat Liste er en liste for ALLE som studerer i Stavanger! UiS er fullt av studenter som har ulike hverdager, døgnrytmer, timeplaner, lærestiler, ønsker og behov. Liberalmoderat liste ser hver enkelt og vet at ulike mennesker trenger ulike løsninger. Derfor vil vi sørge for at nettopp dine behov blir ivaretatt og gi deg større makt over egen studiehverdag. Videre ønsker vi å sette studenters psykiske helse på dagsorden ved å tilby gode forebyggende tiltak, slik at alle får den hjelpen de har behov for.

Studentdemokratiet er av studenter for studenter. Studentparlamentet er det øverste studentdemokratiske organet på UiS. Representantene uttaler seg på vegne av studentene om viktig spørsmål. Studentparlamentet består av 19 valgte representanter, som mener i både prinsipielle og politiske spørsmål. Parlamentet velger hvem som skal sitte i Arbeidsutvalget, Fadderutvalget, komiteer, råd, styrer og utvalg. Enten du er misfornøyd, fornøyd eller nøytral til livet som student på UiS er det viktig at studentenes stemme høres. Gjennom å stemme yter du innflytelse over egen studiehverdag, og du spiller en viktig rolle i arbeidet mot en bedre studiehverdag.

UiS studentene er best i Norge på å stemme ved studentvalget. Bli med på vinnerlaget ved å avlegge DIN stemme nå!