Representanter i Studentparlamentet 2024

  • Teknat-listen har 5 representanter
  • Blå liste har 4 representanter
  • Venstrealliansen har 4 representanter 
  • ISU-listen har 2 representanter 
  • Kulturlisten har 2 representanter 
  • Sosialdemokratisk liste har 2 representanter

Faste representanter:
1. Joar Dale Landa
2. Benjamin Hille Hagen
3. Anne Rivero Jotun
4. Joar Rodrigues de Miranda
5. Thomas Matre

 Vara er Tayeb Amedi, Christoffer Askeli Enoksen, Ruben Tørressen Pinheiro

Faste representanter: 
1. Isabella Jansen Fiskå
2. Kornelius Vold
3. Kristin Lode
4. Mohammed Mousa

Vara er Sarah Kopperud, Montgomery Jacobsen og Peter Grovik.

Faste representanter: 
1. Hedda Josefine Bruncell
2. Mona Blekastad Watson
3. En kandidat har trukket seg
4. Benedicte Molnes

Vara er Farhan Rasheed, Mathilde Kernan, Daniel Polanski, Isak Molnes og Hanna Owe Hope

Faste representanter: 
1. Ayda Omar
2. Osman Wais

Vara er Igor Bondarenko, Maroof Mushtaq,  Emad Omar Mohamed,
Muhammad Taqi, Talha Ashraf og Falon Dunga

Faste representanter:

1. Hedda Regine Holstad Dyrnes
2. Kari Eide

Vara er Tomas Björn, Elise Brekke
og Magnus Schølset Solberg

Faste representanter: 
1. Marcus Parra Nygård
2. Susan Myrseth Vistnes


Vara er 
Marius Strømstad, Maria Løvoll, Lars Lea,
Morten Sandanger og Steffen Johannessen