Representanter i Studentparlamentet 2023

  • Venstrealliansen har 6 representanter 
  • ISU-listen har 4 representanter 
  • Teknat-listen har 3 representanter 
  • Kulturlisten har tre representanter 
  • Liberalmoderat liste har tre representanter

Faste representanter: 
Benedicte Molnes
Mona Watson
Ragnar Fossheim
Ekho Halvorsen
Christoffer Sennels
Marija Pedersen.

Vara er Ole Lunde og Linn Lofthus.

Faste representanter: 
Emad Mohamed
Ayda Mohamed
Nasif ul Alam
Mabuda Nessa.

Vara er Mona Rafiei, Pegah Sedgh, Hazal Unlu og Igor Bondarenko.

Faste representanter:
Joar Landa
Jens Fredrik Skjelstad
Joar Rodrigues de Miranda.

 Vara er Thomas Matre, Christoffer Enoksen, Hermann Tveit,
Muhammad Hamid og Adnan Ahmed

Faste representanter: 
Kornelius Vold
Isabella Fiskå
Kristin Lode

Vara er Montgomery Jacobsen, Sarah Kopperud og Muhammed Mousa.

Kulturlisten har tre faste representanter:

Hedda Dyrnes
Synne Lia
Frida Gudim.


Vara er Magnus Solberg, Elise Brekke, Kari Eide, Helga Husom, Adriana Døsvik.