Info til
tillitsvalgte

Tillitsvalgte - tre kvinner og en mann

Student­medvirkning

I Universitets- og høyskoleloven står det at studentene skal ha 20 % representasjon i alle beslutningsorganer ved en utdanningsinstitusjon. Dette gir studentene en fantastisk mulighet til å påvirke egen studiesituasjon og bestemme over egen studiehverdag.

Bindeledd mellom UiS og studentene

For at studentene ved UiS skal kunne være med å utforme sin studiehverdag trengs det et kommunikasjonsledd mellom studentene og UiS. Dette kommunikasjonsleddet er de tillitsvalgte – som skal fremme studentenes saker og meninger. 

Disse studentene er representanter på alle nivåer på Universitetet i Stavanger.

I tillegg til dette har man Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr) som jobber med organiseringen av studentdemokratiet og studentenes faglige og sosiale rettigheter. Vi bistår studenter i de fleste typer saker. StOr er også et medlemslag under paraplyorganisasjonen Norges Student Organisasjon, som jobber nasjonalt med studentenes rettigheter og kampsaker.

De studenttillitsvalgte på UiS har også en egen facebook-side. Siden er en virtuell møteplass for erfaringsutveksling og kontakt mellom studenttillitsvalgte, samt at det er en arena for oppfølging og informasjonsflyt for StOr. Dersom du er studenttillitsvalgt, men ikke medlem av gruppen kan du finne den ved å klikke på knappen overfor! 

Kontaktpersoner for tillitsvalgte

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
John Petter Nygaard

Det samfunnsvitenskaplege fakultet
Anne Torunn Sirevåg

Det helsevitenskaplege fakultet
Gunn Tone Ask  

Fakultet for utøvende kunstfag
Aslaug Margareth Vasshus

Handelshøgskolen ved UiS
Monica Lange 

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fredrik Norman Skår

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet
John Petter Nygaard
Det samfunnsvitskaplege fakultet
Lone Litlehamar
Det helsevitskaplege fakultet
Stine Sørflaten
Fakultet for utøvende kunstfag
Stig Åge Solemsli
Handelshøgskolen ved UiS
Egil Kristensen
Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora
Fredrik Norman Skår
Previous slide
Next slide

Jeg vil anbefale å legge alle kontaktpersoner i en liste, i stedet for i en slide. Da blir det lettere for folk å finne informasjonen de trenger.

Attest til tillitsvalgt

Alle som har vært tillitsvalgt på UiS kan bestille attest. Trykk på knappen under for å komme til skjema for bestilling av tillitsvalgt­attest.