Hvordan driver man egentlig en organisasjon?
camp-4.jpg
På denne siden finner du praktisk informasjon knyttet til det å drive en organisasjon, rekruttere medlemmer, sikre finansiering og en rekke andre ting. Du vil også finne videoer, lenker og andre ting som kan hjelpe deg med å bygge ett godt studiemiljø for dine medlemmer.


Ta tak i studietiden din – engasjer deg i dag!


Hva gjør et styre
Styret driver organisasjonen mellom årsmøtene, og er organisasjonen nest høyeste myndighet etter årsmøtet. Styrets oppgaver varierer fra organisasjon til organisasjon, men det forventes alltid mer innsats fra et styremedlem enn fra et vanlig medlem. Det er viktig at nye i styret får opplæring slik at både erfarne og nye styremedlemmer har et felles utgangspunkt hvor alle kan delta på likt nivå i arbeidet. Opplæringen må handle om hva organisasjonen jobber med, hvordan den jobber og hvordan økonomien styres og kontrolleres.

Grundig opplæring gir et godt grunnlag for effektivt og godt styrearbeid. Dette er spesielt viktig i studentmiljøet – der styremedlemmer skiftes ut oftere enn i vanlige organisasjoner. Styret bør derfor ha en plan for opplæring. Styremedlemmer må få opplæring av avtroppende styre, hvis ikke risikerer man at organisasjonen dør ut. Plan for opplæring bør være et tema på årsmøter eller styremøter i alle studentorganisasjoner. 

Rekruttering av styremedlemmer og aktive medlemmer i studentorganisasjoner bør være en viktig del av styrets oppgave. En veldig vanlig utfordring er at en har rekruttert mye ett år, og gjerne fra ett studentkull. Dette gjør at organisasjonen tilsynelatende fungerer godt, men når det studentkullet er ferdig står organisasjonen igjen uten folk som kan drive den videre, fordi kompetansen lå i et studentkull som er ferdige som studenter – samtidig. Vi anbefaler derfor at en sikrer en jevn fordeling av styreplasser basert på hvilket år i studiet styremedlemmene er i. Dette kan for eksempel løses ved å vedtektsfeste ett minimum av plasser per årskull eller lignende. Det trenger ikke være et låst punkt heller, man kan for eksempel skrive at «man skal etterstrebe en jevn fordeling eller lignende». 

Samarbeid i styret
De som er valgt inn i styret har gjerne tanker om hvordan det vil bli å være i styret og hva slags arbeid de vil gjøre. Derfor er det viktig at styremedlemmene snakker om hvordan de forstår rollen sin, slik at man unngår at ulike forventninger og interesser kan ødelegge for samarbeidet i styret. Det er samtidig utrolig viktig at styremedlemmene jobber sammen. Erfarne ledere i organisasjoner er gull verdt, og dette utvikles gjennom samarbeid om ulike oppgaver over tid. Samarbeid, delegering og oppfølging er vanskeligere enn å bare gjøre jobben selv, men DU er snart ferdig i styret, og neste person kan bygge videre på din innsats, dersom en har godt samarbeid og god dialog. Kanskje er du så heldig at et annet styremedlem liker å gjøre ting du ikke trives med?