Liberat moderat liste

Liberalmoderat Liste er en liste for ALLE som studerer i Stavanger! UiS er fullt av studenter som har ulike hverdager, døgnrytmer, timeplaner, lærestiler, ønsker og behov. Liberalmoderat liste ser hver enkelt og vet at ulike mennesker trenger ulike løsninger. Derfor vil vi sørge for at nettopp dine behov blir ivaretatt og gi deg større makt over egen studiehverdag. Videre ønsker vi å sette studenters psykiske helse på dagsorden ved å tilby gode forebyggende tiltak, slik at alle får den hjelpen de har behov for.

Listeprogram Liberalmoderat Liste:

1. Enklere studiehverdager

• Redusere prisene i kantinene på campus

• Flere pantestasjoner på campus

• Flere leseplasser med tilgang til strøm.

• Eksamen og arbeidskrav skal ikke forekomme dagen etter nasjonale høytider.

•Utbygge parkeringsmulighetene på campus.

2. Psykisk helse

• Prioritere å øke kapasiteten for å motvirke psykiske helseplager

• Utvide lavterskeltilbudet i form av kurs og foredrag som skaper bevissthet rundt

psykisk helse.

• Tilbud om foredrag i fadderuken med fokus på inkludering og forebygging av

ensomhet.

• Utvide terapihund-ordningen.

• Opprette tilbud om gruppeterapi.

3. Tappetårnet

• Jobbe for å utvikle Tappetårnet og Studentenes hus i takt med studentenes

interesser og ønsker

• Redusere prisene i baren

• Åpne opp for at Tappetårnet kan ha åpent 2 dager i uken