Dokumenter

I Studentorganisasjonen har vi en rekke dokumenter som legger føringer for hvordan vi skal drive studentorganisasjonen vår. De aller viktigste dokumentene er , disse kommer i to ulike typer. De organisatoriske styringsdokumentene regulerer blant annet formålet med organisasjonen, hvordan organisasjonen skal driftes (og ikke driftes) og hvordan vi kan forvalte organisasjonens økonomiske ressurser. De politiske styringsdokumentene beskriver hvilken politikk som skal føres på vegne av studentene. Styringsdokumentene våre har et forrang-system som betyr at et dokument er viktigere enn ett annet. Dersom dokumentene er ulike i en politisk sak, skal man følge formålet / ordlyden i det høyest rangerte dokumentet. De to øverste dokumentene våre er vedtektene (organisatorisk) og prinsipprogrammet (politisk). Styringsdokumentene endres ofte, for å reflektere formålet til organisasjonen og utviklingen blant studentene og i samfunnet rundt oss. I tillegg til dette har vi flere andre og mer praktiske og enklere dokumenter vi bruker.