StOr sine styringsdokumenter består av organisatoriske- og politiske dokumenter.