PS
Engasjement er viktig! Her et bilde av engasjerte studenter på en solfylt dag utenfor Studentenes Hus.

Føler du at en studentorganisasjon mangler på UiS? Eller vil du bare starte en ny organisasjon? Hvis du eller flere har en felles interesse for en sak, eller vil samle en gruppe med samme tilhørighet og engasjement, kan du starte en studentorganisasjon eller linjeforening. Dere blir da en oppstartsgruppe som sammen jobber for å få linjeforeningen/studentorganisasjonen oppe å gå.

Hvordan går man fram?

1. Oppstartsgruppe

For å kunne starte en organisasjon/forening er det noen ting som må være på plass. Det første man må gjøre er å danne en oppstartsgruppe som kan utforme disse punktene. Om noen av de i oppstartsgruppen blir med videre i styret er ikke det så dumt. Oppstartsgruppen skal:

  • Fastsette organisasjonens navn
  • Fastsette organisasjonens formål
  • Lage organisasjonens vedtekter (lover/retningslinjer)
  • Finne medlemmer til organisasjonens styre (må ha minst 3)
  • Invitere til stiftelsesmøte

 Mal for vedtekter som kan brukes som inspirasjon: 

2. Stiftelsesmøte 
Til stiftelsesmøte er det viktig å ha på plass følgende: 

  • Ordstyrer 
  • Referent 
  • Protokollunderskrivere 
  • Tellekorps 

Det er på dette møtet navnet, formålet og vedtektene til organisasjonen skal bestemmes. Det er lurt at de som har utarbeidet vedtektene og bestemt formålet er enige om innholdet. Det er også mulig for de oppmøtte å komme med forslag til endringer under stiftelsesmøtet. Det er de som stiller på møtet som til syvende og sist bestemmer hva vedtektene skal inneholde. Med andre ord så er det de oppmøtte på som har stemmerett. 

3. Brønnøysundregisteret
For å få opprettet en bankkonto og være registrert som en organisasjon eller forening er dere nødt til å registrere organisasjonen/foreningen i Brønnøysundregisteret. Når registreringen er gjennomført vil dere få et organisasjonsnummer og derfra kan det opprettes en bankkonto i foreningens navn. Det kreves at styringsdokumentene til organisasjonen er i orden, dette er noe nestleder for læringsmiljø kan hjelpe dere med

4. Opprett en samarbeidsavtale med StOr
Ved å signere en samarbeidsavtale med oss, og dermed være en del av StOr paraplyen kan din forening/organisasjon promotere seg på UiS og få organisatorisk bistand fra StOr ved behov. Dere får også tilgang til engasjertmøtene, hvor alle foreninger/organisasjoner møtes. Engasjertmøtene er til for å skape en møteplass for organisasjoner og foreninger hvor de kan lære av hverandre og få nyttig informasjon. I tillegg kan organisasjoner og foreninger som er under StOr paraplyen søke om kontorplass på Studentenes Hus.

 

5. Profilering av studentorganisasjon.
For at andre studenter skal kunne vite om organisasjonen burde dere finne gode måter å profilere organisasjonen på. Noen forslag til hva dere kan gjøre er: opprette en Facebook gruppe, og/eller en Instagram profil, henge opp plakater og stå på stand. Det finnes mange andre måter å profilere en organisasjon på, men det burde de som sitter i styret bli enige om. Målet med profileringen vil være å nå potensielle medlemmer og kanskje framtidige styremedlemmer. Vil dere ha hjelp til å promotere organisasjonen/foreningens oppstart, er det bare å ta kontakt med nestleder for læringsmiljø på e-post, eller ta turen innom kontoret i 2.etg på Studentenes Hus.

6. Oppstartsmidler: Velferdstinget i Stavanger
For å få økonomiske midler kan man søke om oppstartsmidler hos Velferdstinget i Stavanger (VT). De tar imot søknader om oppstartsmidler hele året og søknaden behandles på første møtet etter at den har blitt sendt inn. Deretter vil VT vedta en sum på bakgrunn av dokumentene som sendes inn, og etter hva de mener er forsvarlig. 

Viktig info: StOr og Velferdstinget i Stavanger kan hjelpe deg med forskjellige ting. Vi i StOr bistår med det organisatoriske, inkluderer organisasjonen i engasjertforumet, tilrettelegger for standvirksomhet, kursing og det som fremkommer i samarbeidsavtalen med StOr. Velferdstinget hjelper deg med økonomiske midler, i første omgang: oppstartsmidler. Deretter er det mulig å søke igjen neste år og spørsmål rundt budsjett og retningslinjer for tilskudd skal relateres til Velferdstinget.