StOrs komiteer

Kontroll- og kvalitetskomiteen 

Kontroll- og kvalitetskomiteen (KK) velges av Studentparlamentet på siste parlamentsmøte i høstsemesteret og første parlamentsmøte i vårsemesteret. Komiteen består av to likestilte medlemmer. 

Kontroll- og kvaltietskomiteen skal delta på møter i Studentparlamentet og på arbeidsutvalgets innstillende møter. Komiteen skal sørge for at parlamentsmøter blir utført i tråd med styringsdokumentene, og fungerer derfor som en vakthund. Videre skal komiteen også påse at StOrs politikk føres i tråd med vedtak og handlingsplaner. KK kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter ved revidering i Studentparlamentet, og har en viktig rolle i organisasjonsutviklingen av StOr. 

Kontroll- og kvalitetskomiteens medlemmer mottar også et årlig kompensasjonsbeløp. 

Valgkomiteen 

StOrs valgkomitee består av tre medlemmer, og velges ved første parlamentsmøte hvert høstsemester. En av de tre representantene i komiteen skal være representant fra Studentparlamentet. 

Valgkomiteens hovedoppgave er å intervjue aktuelle kandidater og innstille kandidatene som er best egnet til vervet på semesterets siste parlamentsmøte, også kalt «valgmøte». Videre skal valgkomiteen også gjøre en innsats før siste parlamentsmøte i høstsemesteret. 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til: 

  • Arbeidsutvalg i StOr 
  • Kontroll- og kvalitetskomiteen 
  • Fadderutvalget i Fadder 

StOr er alltid på jakt etter gode representanter til både Kontroll- og kvalitetskomiteen og Valgkomiteen. Interesserte studenter oppfordres til å kontakt arbeidsutvalget i StOr!