Bruk av fellesområder og standvirksomhet

Har din studentorganisasjon, linjeforening, bedrift ol. lyst til å stå på stand eller benytte fellesområdene på UiS? For å få lov til å dette må man søke om tillatelse fra UiS.

Av praktiske hensyn kalles bruk av fellesområder for standvirksomhet. 

Hvem kan stå på stand/bruke fellesområder
I utgangspunktet kan alle som vil stå gjøre dette. Det er studentparlamentet som fastsetter reglene for standvirksomhet / bruk av fellesområdene. Utgangspunktet er at studentorganisasjoner og ansatte tilknyttet UiS kan bruke disse gratis. I tillegg har veldedige organisasjoner gratis standplass. Kommersielle aktører kan og arrangere stand i samarbeid med studentorganisasjoner gratis, for å stimulere til samarbeid mellom næringslivet og studentene. Dersom man ikke ønsker å samarbeide med studentorganisasjoner, må kommersielle aktører betale for standplass. Mer informasjon om retningslinjer, og priser finner dere i retningslinjene for stand. 

Hvor kan man stå på stand? 
De mest populære stedene å stå på stand er Arne Rettedals Hus, Kjell Arholms Hus, og Kjølv Egelands Hus. Dette er gjerne de mest besøkte husene på campus. Trykk på boksene under for å se hvor det er lov til å stå på stand på hvert enkelt hus. De røde strekene på bildene markerer hvor det er lov til å stå på stand på hvert enkelt hus. 

Det er lov til å stå på andre områder også, både ute og inne, men da avtales dette særskilt. 

Når kan man stå på stand
I utgangspunktet så kan man stå på stand hele døgnet, men universitetet har åpningstider, som regulerer standvirksomheten. Dersom standvirksomheten krever at ansatte ved StOr eller UiS skal være tilstede, kan standsøknader avså hvis dette ikke passer. Slike ting må derfor avtales i god tid. Ta kontakt dersom dette er tilfelle.  Med unntak av dette er det mulig å booke et område til næringslivsdager slik at du har hele området for deg selv.  Dette krever at du er ute i god tid, da det er ganske mange stands på campus til enhver tid. For å sjekke om det er ledig der du vil stå på stand, sjekk standkalenderen under. 


Alle standaktører plikter å gjøre seg inneforstått med før man sender inn søknaden:
 

Retningslinjer for stand ved UiS 

Søknad om standtillatelse finner du her: Standkontrakt
Søknaden skal fylles ut og sendes til mailen under. Hvis du har andre henvendelser eller spørsmål, kan du ta kontakt med:

Driftsenheten ved UiS 
E-post: driftsenheten@uis.no 


Vil din organisasjon stå på stand i fadderuken?
Send en hyggelig forespørsel direkte til Fadder via mail:                                                                                                                                                                                                

Fadderfestivalen ved
fadder@stor.uis.no