Ingeniører Uten Grenser UiS

Ingeniører uten grenser Norge er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og vår visjon er å lindre nød med ingeniørmessig bistand. Ingeniører Uten Grenser UiS gir studentene en mulighet til å anvende tillærte kunnskaper innenfor ingeniørfeltet. Dette gjennom ulike arrangementer og Master Med Mening .

Kontaktinformasjon:
uis@iug.no

Facebook:

Spire

Spire er en miljø og utviklingsorganisasjon som kjemper for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Spire jobber for å endre det faktum at 1/3 av verdens befolkning eier 97% av rikdommen. Vi jobber for en bærekraftig utvikling på områdene; matsikkerhet, internasjonal handel, urban utvikling og klima & miljø. Vi prøver alltid å sette Norge i et internasjonalt perspektiv, og se hvordan politikken vi fører har konsekvenser og ringvirkninger langt utenfor landets grenser. Vi jobber derfor med land i sør, og er opptatt av nord-sør spørsmål, da det er de mindre ressursfulle landene som lider. Vi er gira på å gjøre Stavanger flere hakk grønnere!

Kontaktinformasjon:
spirestavanger@gmail.com

Facebook:

Naturvernstudentene (NiS)

Naturvernstudentene i Stavanger (NiS) er en fusjon mellom Natur og Ungdom (NU) og Naturvernforbundet (NNV). Vi er et studentlag, og regnes som et lokallag av både NU og NNV. Dette gir oss rettigheter og plikter i begge organisasjoner, og medfører at vi ikke har noen øvre aldersgrense. Vi ønsker alle studenter varmt velkommen. Sammen jobber vi for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet. Vi tar opp kampen med de store forurenserne og stopper dem som vil ødelegge naturen vår. Vi jobber med et bredt spekter av saker innen naturvern, samferdsel, energi, klima og landbruk- og fiskeripolitikk. Vi fokuserer mest på kollektivtrafikk, bærekraftig mat og energi samt å holde norske fjorder fri for gruveavfall. Så hvorfor burde du bli med oss? Jo, fordi det finnes oppgaver som haster mer enn pensum. For eksempel å stoppe klimagassutslippene og tapet av det biologiske mangfoldet.

Kontaktinformasjon:
naturvernstudentene.uis@gmail.com

Facebook:

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network er en frivillig studentorganisasjon som spenner seg over 38 land i Europa. Innenfor medlemslandene er det 504 lokalseksjoner med til sammen rundt 15.000 aktive medlemmer. ESN sine aktiviteter er mange, fra fadderordning til utveksling til fester og tur. Den røde tråden gjennom ESN sine aktiviteter, er at alt har som formål å integrere lokale og internasjonale studenter sammen, både sosialt og praktisk. ESN Stavanger skal berike den erfaringen som utveksling og mobilitet fører med seg.

Kontaktinformasjon:
stavanger@esn.no

Facebook: