Amnesty Student Stavanger

Et engasjement, stort eller lite, i verden største menneskerettighetsorganisasjon i studietiden er både nyttig, sosialt og verdifullt når en inntar jobbmarkedet etter endt studietid. Som medlem i Amnesty sitt studentnettverk på UiS vil du lære mer om menneskerettigheter i praksis, få organisasjonserfaring og nye venner. Amnesty Student Stavanger er en del av en bevegelse som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer. Amnesty Student Stavanger står blant annet på stand, holder underskriftskampanjer og informasjonsarbeid, arrangerer foredrag, filmvisninger samt bistår det lokale regionskontoret i arbeidet for menneskerettigheter.

I vår-semesteret arrangerer vi Menneskerettighetsuken, og da trenger vi hjelp fra engasjerte studenter. Ønsker du å bli medlem eller få vite mer om Amnesty UiS? Ta gjerne kontakt. Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig!

Kontaktinformasjon:
amnestystudent_stvg@gmail.com
Facebook

SAIH

SAIH er studenter og akademikere i Norges egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. SAIH ble stiftet i 1961 som en del av norske studenter og akademikere sitt anti-apartheid engasjement.

Vårt motto “utdanning for frigjøring”. handler om at aktiv deltakelse skaper politisk bevissthet og endring. I dag har SAIH 11 lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet. I lokallaget kan du jobbe med ulike spennende temaer om alt fra fengslede studentaktivister i Zimbabwe og kvinners rettigheter i Nicaragua, til skeives rettigheter i Sør-Afrika, okkupasjonen av Vest-Sahara og utdanning for urfolk i Bolivia. Vi inviterer jevnlig til debatter, filmvisninger og kampanjer, slik at vi lærer noe nytt, diskuterer med ekspertene og finner løsningene.

Kontaktinformasjon:
saihstavanger@gmail.com
Facebook: