NITO
NITO Studentene er studentorganisasjonen for master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. NITO har over 11.000 studentmedlemmer og er representert på 23 studiesteder over hele landet. Medlemskapet i NITO studentene koster kun 300 kroner for hele studieperioden, og vil gi deg medlemsfordeler som:

– Tyveriforsikring av PC, mobiltelefon og nettbrett
– NITO verdisikring av nøklet og verdisaker
– Ulykkesforsikring for studenter
– CV og søknadshjelp
– Og mye mer

I tillegg arrangerer vi både faglige og sosiale arrangementer ved ditt studiested og er med på å bidra til at studieperioden din blir spennende og innholdsrik. Hvis det er noe du lurer på kom innom og ta en prat med oss på stand eller les mer om oss på:

Kontaktinformasjon:
hassan.hmayed@live.com
Facebook:
Hjemmeside:
www.nito.no/student


Pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er en interesseorganisasjon for alle pedagogstudenter. Det vil si alle studenter som tar en utdanning som kvalifiserer til å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet. På UiS arrangerer vi både faglige og sosiale arrangementer. I tillegg jobber vi både lokalt og nasjonalt for at studentene skal få den beste utdanningen. Vi er pedagogstudentenes stemme! Lurer du på noe send oss gjerne en mail eller kontakt oss via vår Facebook-side, vi har alltid tid til deg! På nettsiden vår kan du melde deg inn, og lese mer om medlemstilbud og om PS.

Kontaktinformasjon:
leder.ps.uis@gmail.com
Facebook
Hjemmeside
www.pedagogstudentene.no

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne UiS er underlagt fagforeningen Samfunnsviterne. Vi er fagforeningen for alle som studerer samfunnsfag eller humaniora, og fungerer som et bindeledd mellom studentene og arbeidslivet.

Å være medlem av Samfunnsviterne har flere fordeler. Først og fremst gir vi deg trygghet og kunnskap om hva en samfunnsviter og humanist kan. Vi gir deg tilgang til et faglig nettverk, kunnskap om arbeidsmarkedet og veiledning i overgangen til arbeidslivet. Som studentmedlem kan du benytte deg av en rekke andre fordeler som billig bank- og forsikringsavtaler, tilgang til våre karrieresider. tilgang til våre arrangementer og mer.

Samfunnsviterne UiS tilbyr hvert år karriere og CV-kurs som er skreddersydd for en samfunnsviter, slik at du kan fremme kompetansen din ovenfor arbeidsgivere og tenke bredt og kreativt rundt egne karrieremuligheter. Ønsker du å bli studentmedlem? Send SMS til kodeordet “KLAR” til 2012.

Kontaktinformasjon:
hanna-lh@hotmail.com


Facebook:

Norsk sykepleieforbund

Vi er en lokal studentforening som jobber med lokale arrangementer på skolen i regi av Norsk Sykepleierforbund Student. Vi jobber aktivt med å gi et godt tilbud av aktiviteter til sykepleierstudentene ved Universitetet. Vi jobber med å få arrangert ulike arrangement, og har hittil i 2017 arrangert et kurs i legemiddelregning og jobber nå for flere aktiviteter utover våren og høsten.

Kontaktinformasjon:
ellen.fyljesvoll@hotmail.com

Facebook:


Hjemmeside:
www.nsfstudent.no

ISI

ISI er en interesseorganisasjon for masterstudentene ved institutt for data og elektro, ved Universitetet i Stavanger. ISI ble stiftet i 1987. Både medlemmer og styre i ISI studerer toårig master innen Automasjon og signalbehandling, eller data. Hvert år er vi også heldige og ha flere utvekslingsstudenter fra store deler av verden. Ett av målene til ISI er å fremme sosialt og faglig samvær mellom studentene. Dette gjør vi ved å lage en god atmosfære i “klubblokalene” våre på universitetet. Her er alle velkommen til å slå seg ned og ta en kopp kaffe, eller sitte på studierommet og jobbe i et faglig miljø. ISI organiserer en rekke sosiale eventer i løpet av studieåret både på og utenfor campus. ISI skal også drive informasjonsarbeid for å gjøre masterstudentene kjent ovenfor næringsliv og fagmiljø. I løpet av studieåret organiserer ISI bedrifts-presentasjoner og “workshops” med relevante bedrifter. Vi formidler og informerer også om eksterne eventer og jobbmuligheter til våre medlemmer.

Kontaktinformasjon:
nestleder@isi-uis.no


Hjemmeside:
www.isi-uis.no

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO)er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter. FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO). FOs hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Forbundet skal arbeide for å vise nødvendigheten av vår kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten. FO skal drive påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid. FO-Studentene jobber tett med forbundet, og har i oppgave å organisere studenter, arrangere tema kvelder, kurs og konferanser som går på våre profesjoner. FO studentene på UiS har eget styre, og ønsker flere medlemmer.

Kontaktinformasjon:
silja20@hotmail.com
Tlf: 456 85 542


Facebook:

Econa UiS

Econa UiS er en studentorganisasjon som jobber for å ivareta og fremme økonomistudentenes interesser på UiS. Econa nasjonalt er interesseorganisasjonen for økonomer med mastergrad eller tilsvarende. Gjennom semesteret arrangerer vi et bredt spekter av faglige, karriereorienterte og sosiale arrangement – alt fra vinsmaking til intervjukurs og retorikkforedrag. Som medlem i Econa har du en unik mulighet til å bygge nettverk og benytte deg av gunstige avtaler med våre samarbeidspartner, samt være en del av et aktivt studentmiljø.

Kontaktinformasjon:
uis@econa.no


Facebook:

Tekna

Tekna Student er en forening for deg som har, eller planlegger en master i teknisk-naturvitenskapelige fag. Vi har over 72 000 medlemmer og 12 000 av disse er studenter. Du finner oss på studiesteder over hele landet. Vi har mange medlemsfordeler som:

– Tilgang til faglige og sosiale kurs, blant dem Excel kurs, masterfesten og jobbsøkerkurs
– CV- og jobbsøknadsveiledning
– Forsikring inkludert i medlemskapet
– Jobbsøkerhåndbok
– Begynnerlønnsanbefalinger
– Gratis juridisk veiledning
– Gunstig bank- og forsikringstilbud
– Unikt nettverk

Et medlemskap i Tekna koster 150 kr semesteret.

Kontaktinformasjon:
uis@tekna.no
student@tekna.no

Facebook:


Hjemmeside:
www.tekna.no/student

Fagforbundet

Fagforbundet er Norges og LOs største arbeidstakerorganisasjon med om lag 400.000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Fagforbundet Ung jobber aktivt for at heltidsstudenten skal bli en realitet og at studenter skal ha overkommelige boutgifter. Derfor kjemper vi for at det skal bygges flere studentboliger, bedre studiefinansiering og et godt arbeidsmiljø på studiestedet. Til dette arbeidet er det viktig at vi er mange medlemmer bak kravene.

Som studentmedlem i Fagforbundet får du også LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet.»

Kontaktinfo:
Fagforbundet Ung v/Jeanette Lea Romslo
Studentkontakt Rogaland
Jeanette.romslo@fagforbundet.no
TLF: 90408224