STUDENTDEMOKRATIET

Studentdemokratiet ved UiS taler studentenes sak, og er organisert av Studentorganisasjonen ved UiS (StOr).

Ved å stille til valg eller stemme ved studentvalget kan alle studenter ta del i studentdemokratiet!

Studentdemokratiet ved UiS

Ved alle universiteter og høyskoler skal studentene ha minst 20% medbestemmelse i følge Universitet- og Høyskole loven. 

Studentvalget

Alle som er studenter ved UiS kan både stille til valg som en del av en liste, og stemme på lister ved studentvalget. Gjennom studentvalget velger man 19 faste representanter til Studentparlamentet. Valget er et listevalg, der en liste må bestå av minimum 5 personer. Det er ganske enkelt å lage liste og stille til valg.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste studentdemokratiske organet ved UiS, og består av 19 representanter. Minimum to ganger i semesteret møtes representantene og arbeidsutvalget i StOr på parlamentsmøte. Her diskuteres saker som angår studentene ved UiS, samt de ulike listenes partipolitikk. Ved endt diskusjon vedtas konkrete tiltak for å gjøre studiehverdagen bedre. Studentparlamentsmøtene er åpne for alle, hvilket betyr at alle studenter som ønsker er velkomne som observatører. Studentparlamentet er også ansvarlig for valg av:

1. Arbeidsutvalget i StOr
2. Fadderutvalget i Fadder
3. Kontroll- og kvalitetskomiteen
4. Valgkomiteen
5. Institusjonelle råd, styrer og utvalg

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget i StOr er studentorganisasjonens utøvende organ, og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Arbeidsutvalget fungerer som Studentparlamentets talerør, og består av fire studenter som alle er frikjøpt fra studier i ett studieår. Arbeidsutvalget består av:

1. Leder
2. Nestleder
3. Utdanningsansvarlig
4. Velferds-og læringsmiljøansvarlig


Sammen med arbeidsutvalget sitter det også en organisasjonskonsulent som er ansatt av UiS, og som fungerer som rådgiver for arbeidsutvalget.

Det er ikke nødvendigvis superintuitivt
Joakim R. Ramsland
Tidligere leder av StOr