Stand


For å stå på stand ved UiS må man søke Studentorganisasjonen StOr om standtillatelse. Studentorganisasjoner tilknyttet StOr og enheter ved UiS får gratis standplass ved innvilget søknad om standtillatelse, det samme gjelder veldedige organisasjoner.

Kommersielle aktører må betale for standplass etter følgende rater:

3 1/2 time: 2.000,-
1 dag (7 timer): 4.000,-
2 dager (7 timer, 2 dager på rad): 6.000,-
5 dager (7 timer, 5 dager på rad): 12.000,-

Alle standaktører plikter å gjøre seg inneforstått med StOrs retningslinjer for standaktivitet ved UiS.

StOrs retningslinjer Stand UiS 2017

Søk om standtillatelse her:

Standkontrakt