Har din studentorganisasjon, linjeforening, bedrift eller andre aktører lyst til å stå på stand? Da man søke gjennom oss i Studentorganisasjonen StOr, om standtillatelse. Studentorganisasjoner tilknyttet StOr, enheter ved UiS og veldedighetsorganisasjoner får gratis standplass ved innvilget søknad med mindre annet er avtalt.

Alle standaktører plikter å gjøre seg inneforstått med StOrs retningslinjer for standaktivitet ved UiS.

StOrs retningslinjer Stand UiS 2017

Kommersielle aktører må betale for standplass etter følgende rater:

3 1/2 time: 2.000,-
1 dag (7 timer): 4.000,-
2 dager (7 timer, 2 dager på rad): 6.000,-
5 dager (7 timer, 5 dager på rad): 12.000,-

Søknad om standtillatelse finner du her:

Standkontrakt

Søknaden skal fylles ut og sendes til oss. Hvis du har andre henvendelser angående standvirksomhet kan det også sendes til:

Organisajonskonsulent StOr: Mikael Johnsen
E-post: mikael.johnsen@uis.no
Telefon: +47 90 81 36 66