Har din studentorganisasjon, linjeforening, bedrift eller andre aktører lyst til å stå på stand? Da man søke gjennom oss i Studentorganisasjonen StOr, om standtillatelse. Studentorganisasjoner tilknyttet StOr, enheter ved UiS og veldedighetsorganisasjoner får gratis standplass ved innvilget søknad med mindre annet er avtalt.

Kommersielle aktører må betale for standplass etter følgende rater:

3 1/2 time: 2.000,-
1 dag (7 timer): 4.000,-
2 dager (7 timer, 2 dager på rad): 6.000,-
5 dager (7 timer, 5 dager på rad): 12.000,-

Alle standaktører plikter å gjøre seg inneforstått med StOrs retningslinjer for standaktivitet ved UiS.

StOrs retningslinjer Stand UiS 2017

Søknad om standtillatelse finner du her:

Standkontrakt

Søknaden skal fylles ut og sendes til oss. Hvis du har andre henvendelser angående standvirksomhet kan det også sendes til:

Nestleder for Læringsmiljø: Joachim Børlie
E-post: laringsmiljo@stor.uis.no
Telefon: +47 91 79 76 64