1. Hvem kan starte en forening?

Hvis dere er en liten gjeng med felles interesse og mål så har dere et godt utgangspunkt til å starte en forening.

Hvis du selv har en interesse og et engasjement for en sak så har du et godt utgangspunkt for å starte en forening. 

2. Hvordan starte en forening?

Ved oppstart av en forening er det viktig at oppstartsgruppa snakker med andre studenter, henger opp plakater eller sprer informasjon på andre måter. Målet med dette vil være å nå potensielle medlemmer til foreningen. Det er viktig at studenter utenfor oppstartsgruppa får vite hvor og når et stiftelsesmøte for foreningen skal finne sted.

Vi i StOr kan også hjelpe deg og promotere foreningens oppstart, det er også mulig å besøke oss på kontoret i andre etasje på studentenes hus på campus Ullandhaug.

3. Hvordan gjennomføre stiftelsesmøte?

Et stilftelsesmøte er første steg mot å stifte foreningen, her diskuterer man hva foreningen skal gjøre og hva foreningen skal fokusere på. Dere skal også bestemme hvilke lover (vedtekter) foreningen skal ha og hvilke verv styre skal bestå av. Mal til vedtekter finner du her.

Det skal settes et styre til foreningen på dette møte som minst må bestå av 3 personer, styre må primært bestå av studenter.

4. Registrere foreningen i Brønnøysundregisteret

Når du registrerer foreningen i brønnøysundregisteret får du et organisasjonsnummer og derfra kan du få egen bankkonto til foreningen. Steg for steg registrering.

5. Opprette samarbeidsavtale med StOr

Å opprette samarbeidsavtale med StOr gjør at din forening kan enkelt promotere seg på Universitetet i Stavanger og får organisatorisk bistand fra StOr når dette trengs. Dere får også tilgang til Engasjertforum hvor alle foreninger og organisasjoner har en god kommunikasjon seg i mellom og møtes til tider for å få felles informasjon og for å bli bedre kjent, skape et fellesskap.

Samarbeidsavtale med StOr

6. Oppstartsmidler

Velferdstinget Stavanger tar i mot søknader om oppstartsmidler.

VT Budsjett Mal