Om oss
Arbeidsutvalget i StOr 2024-2025. Leder Jakob Vevatne.

Leder
Jakob Meyer Vevatne
leder@stor.uis.no 
51 83 24 00

Portrett av Knut

Nestleder
Knut Solvig
nestleder@stor.uis.no
51 83 24 03

Marija 31

Utdanningsansvarlig 
Marija S. Pedersen
utdanning@stor.uis.no
51 83 21 07

Arbeidsutvalget i StOr 2024-2025. Velferds- og læringsmiljøansvarlig Karl-Erik Martinsen.

Velferds- og læringsmiljøansvarlig
Karl-Erik Martinsen
laringsmiljo@stor.uis.no
51 83 24 01

image-11

Organisasjonsrådgiver
Mikael Johnsen
 mikael.johnsen@uis.no 
51 83 24 02


Som student ved Universitetet i Stavanger (UiS) er du automatisk medlem i studentorganisasjonen StOr. Vi jobber for å ivareta studentens faglige, demokratiske og sosiale behov og rettigheter gjennom å tale studentenes sak og tilrettelegge for studentmedvirkning på alle arenaer ved UiS. StOr er tilrettelegger for studenter UiS, gjennom valg av tillitsvalgte til styrer, råd og utvalg. StOr har også et tett samarbeid med Universitetsledelsen og Universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

StOr er også paraplyorganisasjonen til Universitetets studentorganisasjoner og linjeforeninger. Dette innebærer at StOr har ansvaret for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesser så vel som faglige behov. I dag er det over 75 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer dere til å starte flere. Sjekk ut denne siden for mer info. 


Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget i StOr består av fire honorerte fulltidsverv som er valgt av Studentparlamentet ved UiS. Vi har en leder, en nestleder, en utdanningsansvarlig og en velferds- og læringsmiljøansvarlig. Studentparlamentet velger arbeidsutvalget på det siste parlamentsmøtet i vårsemesteret og vedtar samtidig hva arbeidsutvalget skal jobbe med det kommende året gjennom en handlingsplan. Vi har også en organisasjonskonsulent som er fast ansatt på UiS og jobber med administrative oppgaver samt bistår arbeidsutvalget.