Som student ved Universitetet i Stavanger (UiS) er du automatisk medlem i studentorganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved UiS.

StOr er også paraplyorganisasjonen til Universitetets studentorganisasjoner og linjeforeninger. Dette innebærer at StOr har ansvaret for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesser så vel som faglige behov. I dag er det nærmere 60 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer dere til å starte flere.

StOr skal ivareta studentens demokratiske, faglige, sosiale behov og rettigheter gjennom positivt studentarbeid. Dette gjøres blant annet gjennom Fadderukeordningen, å organisere studenter til studentpolitisk arbeid ved UiS og valg av tillitsvalgte til styrter og utvalg. StOr har også et tett samarbeid med Universitetsledelsen og Universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon (NSO).