Studentpresten

                                                 Kontaktinformasjon:
                                                       Leni Mæland
                                                  leni.meland@uis.no
                                           Facebook: Studentprest i Stavanger  
                                               

Studentpresten er tilgjengelig for alle studenter i Rogaland uavhengig av hvilket livssyn eller religiøs tilhørighet du har som student. 

Studentpresten er ansatt av den norske kirke, og samarbeider med UIS, BI, VID, Kunstskolen i Rogaland og SIS.

 
Noen å snakke med? 

Studentlivet kan være fint og noen ganger krevende. Det kan handle om vanskelige valg, spørsmål om livssyn og tro, kjærlighet, sorg eller mening.

Når vi deler og gir språk til våre erfaringer, skjer det ofte noe med oss. En lettelse, en avklaring, mindre kaos eller vi føler oss sterkere. Slik vokser vi som mennesker. Det er et arbeid vi sjelden kan gjøre alene.

Send SMS eller e-post for å avtale samtaletid.

Studentpresten har taushetsplikt!

Leni holder til på Studentenes Hus på Ullandhaug og har åpningstid på hverdager kl. 09:00 – 14:00. Hun dra til BI og VID på tirsdager etter avtale.