Studentpresten

Studentprest, Leni Mæland

Kontakt:

Studentpresten er tilgjengelig for samtaler for alle studenter i Rogaland uavhengig av hvilket livssyn eller religiøs tilhørighet du har som student.

Studentpresten er ansatt av den norske kirke, og samarbeider med UIS, BI, VID, Kunstskolen i Rogaland og SIS.

Leni Mæland
Leni.meland@uis.no
Facebook: Studentprest i Stavanger 

Kontor: Studentenes Hus UIS, hverdager kl. 09.00 – 14.00. BI og VID, tirsdager etter avtale.

 

 

 

Noen å snakke med?

Studentlivet kan være fint og noen ganger krevende. Det kan handle om vanskelige valg, spørsmål om livssyn og tro, kjærlighet, sorg eller mening.

Når vi deler og gir språk til våre erfaringer, skjer det ofte noe med oss. En lettelse, en avklaring, mindre kaos eller vi føler oss sterkere. Slik vokser vi som mennesker. Det er et arbeid vi sjelden kan gjøre alene.

Send SMS eller e-post for å avtale samtaletid.

Studentpresten har taushetsplikt!