Studentpresten

Studentprest Sigbjørn Jårvik er tilgjengelig for alle studenter uavhengig av hvilket livssyn eller religiøs tilhørighet du har som student.

Studentpresten er ansatt av den norske kirke, og samarbeider med UIS, BI, VID, Kunstskolen i Rogaland og SIS.


Noen å snakke med? Studentlivet kan være fint og noen ganger krevende. Det kan handle om vanskelige valg, spørsmål om livssyn og tro, kjærlighet, sorg eller mening. Når vi deler og gir språk til våre erfaringer, skjer det ofte noe med oss. En lettelse, en avklaring, mindre kaos eller vi føler oss sterkere. Slik vokser vi som mennesker. Det er et arbeid vi sjelden kan gjøre alene. Send e-post for å avtale samtaletid eller stikk innom på Studentenes Hus og sjekk om kontordøren er åpen.

Sigbjørn holder til i 2.etasje på Studentenes Hus på Ullandhaug og kan treffes hverdager kl. 09:00 – 15:00. Han drar til BI eller VID etter avtale.
Studentpresten har taushetsplikt!

Kontaktinformasjon:
Sigbjørn Rydland Jårvik
sigbjorn.jarvik@uis.no
Facebook: Studentprest i Stavanger