Tillitsvalgtforum

HVA ER TILLITSVALGTFORUM?

Tillitsvalgtforum er en møteplass for de studenttillitsvalgte. Forumet skal bidra aktivt til å skape et enda større engasjement blant studentene på tvers av ulik tilhørighet til verv og fakulteter.

Formålet til tillitsvalgtforumet er derfor å bedre informasjonsflyt mellom StOr og dere tillitsvalgte, og dere tillitsvalgte imellom på alle nivå. Vi ønsker oss at dere studenttillitsvalgte skal orientere oss i StOr og hverandre om hvilke saker som er viktige og aktuelle for deres verv, samtidig at vi i StOr kan informere dere om hva vi jobber med.

Tillitsvalgtforum blir på mange måter et bindeledd – og en veldig viktig arena for oss i StOr for å iverksette politikk vedtatt av Studentparlamentet.
Tillitsvalgtforum og samhandling er med andre veldig viktig for at tillitsvalgtordningen skal fungere optimalt!

Informasjon og innkalling finner du på mail og i tillitsvalgtgruppen på facebook.

De studenttillitsvalgte på UiS har også en egen facebook-side. Siden er en virtuell møteplass for erfaringsutveksling og kontakt mellom
studenttillitsvalgte, samt at det er en arena for oppfølging og informasjonsflyt for StOr.

Dersom du er studenttillitsvalgt, men ikke medlem av gruppen kan du finne den ved å trykke på knappen over!