Nominer til BegeistRingsprisen 2021

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som på en spesiell måte har bidratt til det sosiale, pulserende studentmiljøet i studentbyen Stavanger. 

Alle studenter ved UiS kan nå sende inn forslag til kandidater som de mener fortjener prisen. Vinneren vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

… skal på særskilt måte ha bidratt til
engasjement, inkluderende fellesskap, mangfold, debatt, trivsel
 eller begeistring.


Bruk gjerne litt tid på begrunnelsen, slik at vi får et bilde av hvorfor du mener denne fortjener prisen. Vinneren mottar 20000 kr, en egen statuett og navnet på BegeistRingen som står utenfor Studentenes Hus.