Studentbasert internasjonalt bistandsarbeid

Som student ved UiS har du mulighet til å støtte studentbasert internasjonalt bistandsarbeid over semesteravgiften. For høstsemesteret i 2022 er det vedtatt at disse midlene skal deles mellom SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og stiftelsen Haydoms Venner. 

For å lese mer om SAIH kan du gå inn på sidene deres her

For å lese mer om stiftelsen Haydoms Venner kan du gå inn på sidene deres her