English below //

Kjære student,

StOr ønsker å minne om at alle bokskap på Universitetet i Stavanger (UiS) må være tømt innen 22.juni. Skap som er låst og/eller inneholder materiell, vil klippes og tømmes av Driftsavdelingen ved UiS 22.juni.

Tøm skapet ditt før Driftsavdelingen gjør det!

Dear students,

StOr wishes to remind you that all lockers at the University og Stavanger (UiS) must be emptied by 22 June. Lockers that are locked and / or contain material will be cut and emptied by Driftsavdelingen at UiS on June 22.

Empty your closet!