Teknat-listen vant studentvalget

Studentvalget ved UIS handler om hvem som skal utgjøre studentparlamentet for 2022.  Valget er over og resultatet er nå endelig klart. Årets valgvinner er Teknat-liste som sikret seg 8 av 19 mandater i det påtroppende studentparlamentet. 

Det har vært stor spenning knyttet til årets resultat i lys av at campus har åpnet og flere studenter er fysisk tilstede kontra fjorårets valg. Fire lister stilte til valg, noe som er to færre en i fjor.

Selv om det har vært nedgang fra fjorårets valgoppslutning er vi fornøyde med at oppslutningen er såpass høy sammenlignet med hva som er normen rundt om i landet, sier Sara Bianca Beitz, Nestleder for Læringsmiljø i Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger.

Jeg tror vi har en jobb å gjøre både med å nå ut til, men også engasjere studentene som startet sine studier under pandemien. Dette har vært vanskelig og derfor er det utrolig viktig at vi fortsetter å prøve. Man ønsker alltid å øke oppslutningen ved valget, men alt i alt så er årets resultat noe vi kan glede oss over, sier Eira Aas Eide, leder av StOr.

Valgoppslutning: 15,73%
Antall stemmer: 1901
Antall blanke stemmer: 448


Sammensetning i studentparlamentet
Teknat-liste (8), Marita Helland, Apiramii Krishnasothy, Kristine Aase, Juliana Linhares Rubin og Mae Andres +3 kandidater.
ISU list (5), Wahaj Arshad, Hazal Gonca Ünlü, Igor Bondarenko, Kazi Abrar Fahim, Jeffery Bokaye Botah.
Venstrealliansen (4), Joakim Reinshol Ramsland, Stefan Jekic, Christoffer Sennels og Marija Stevkovska Pedersen
Kontrær Liste (2),
Gunnar Kallevik Halvorsen og Olav Johan Bjånes