Er du vårt nye medlem i Kontroll- og kvalitetskomitéen?

Er du vårt nye medlem i Kontroll- og kvalitetskomitéen?

Kontroll- og kvalitetskomitéen (KK) består av 2 likestilte medlemmer og skal delta på arbeidsutvalgets innstillende møter, samt. møter i studentparlamentet. KK kan også legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter ved revidering i studentparlamentet. KK søker nå én læringsvillig, dedikert og engasjert student som ønsker å følge opp at StOrs politikk føres i tråd med styringsdokumenter, vedtak og handlingsplan. Som nytt medlem vil du tiltre stillingen 1. januar 2022 og sitte til og med 31. desember 2022.

Som medlem av kontroll- og kvalitetskomitéen vil du få tilstrekkelig og grundig opplæring av nåværende KK-medlem. Dette er et honorert verv som gir et spennende innblikk i organisasjonens oppbygning og styringsdokumenter. Vervet gir god organisatorisk erfaring og byr på interessante arbeidsoppgaver.

Dersom du søker ønsker valgkomiteen at du svarer på noen case-spørsmål med 24 timer svarfrist og blir deretter innkalt til et intervju. Formålet er å bli bedre kjent med deg som kandidat.  Ta kontakt med valgkomitéen dersom du har noen spørsmål.  
Mail: valgkomite@stor.uis.no

Søk her

Er DU vårt nye KK-medlem? Søk da vel!
Søknadsfrist: 31. oktober, kl. 23:59.